kehonkuva ja itsetuntemus

Kehonkuvalla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta kehostaan. Kehonkuva on tärkeä osa minäkuvaa: se kertoo, millaisena näen ja koen fyysisen olemukseni, millaiselta kehoni minusta itsestäni tuntuu. Käsitys omasta kehosta ulottuu koko kehoon, kaikkiin sen osiin, tuntemuksiin, reaktioihin ja rajoihin. Voidaan puhua myös kehoitsetunnosta. 

Kehoitsetuntoon liittyvät seuraavat kysymykset: Pidänkö kehostani, onko se minulle arvokas ja rakas sellaisena kuin se on? Vai näenkö kehoni vääränlaisena, rumana? Huolehdinko kehostani ja puolustan sen rajoja ja loukkaamattomuutta? Vai suhtaudunko siihen välinpitämättömästi, puolustamatta sen loukkaamattomuutta?

Kehoitsetunto ja itsetunto liittyvät toisiinsa ja sekoittuvat helposti toisiinsa. Kehonkuva ja itsetunto opitaan usein jo varhain yhdistämään virheellisesti toisiinsa. Ilmiö on myös sukupuolittunut. Tyttöjä ja naisia saatetaan helpommin kehua ulkonäköön ja olemukseen liittyvistä asioista. On tärkeää, että kaikki saavat yhtä lailla  palautetta taidoistaan ja muista ominaisuuksistaan. Näin itsetunnolle tulee monenlaisia rakennusaineita.