Sovelluksen tekijät esiin

OMAKUU sovellusta on alusta alkaen tehty yhteistyönä. Siinä on ollut mukana suuri joukko aktiivisia ihmisiä järjestöstämme, sekä ulkopuolisia yhteistyökumppaneita. Tässä juttusarjassa esittelemme näitä tekijöitä ja kerromme, miten ja miksi he ovat mukana toiminnassamme ja sovelluksen tekemisessä sekä mitä ajatuksia heillä on rintojen omatarkkailusta. Kaikki lähtee hyvästä ideasta 

Idean rintojen omatarkkailusta muistuttavasta sovelluksesta esitti alun perin kouluttajamme Annika Kaarnalehto. Kouluttamisen lisäksi Annika on osallistunut järjestön kehittämiseen vapaaehtoisena. Annika on terveydenhoitaja ja vuonna 2014 häneltä on julkaistu kirja "Rinnat - kaikki mitä niistä tulee tietää" (Minerva kustannus Oy).  

Milloin itse olet ensimmäisen kerran kuullut omatarkkailusta?

Kuulin omatarkkailusta varmaankin jo opiskeluaikana terveydenhoitajaopinnoissa, mutta käytännössä olen ollut enemmän asian kanssa tekemisissä työssäni opiskeluterveydenhuollossa. Omatarkkailuohjaus kuuluu osana nuoren hormonaalisen ehkäisyn aloituksen ja jatkokäyntien ohjaukseen. Se on koettu hyväksi paikaksi ottaa asia puheeksi tyttöjen kanssa. Tosin käytännössä ohjauksen kesto ja laatu, käytetty materiaali jne. vaihtelevat suuresti omankin työpaikan sisällä.

Miksi omatarkkailu on mielestäsi tärkeää?

Omien rintojen tunteminen on tärkeää, kuten muutenkin oman kehon tuntemus ja hyväksyntä. Rintasyöpä on Suomen yleisin syöpä, johon jo joka 8. suomalainen nainen elämänsä varrella sairastuu. Sinänsä on onni, että jokainen pystyy omatarkkailun avulla pyrkiä havaitsemaan huolestuttavat muutokset näistä ulokkeistaan jo varhain - monen muun syövän kanssa varhaistoteaminen on huomattavasti hankalampaa! Säännöllisen omatarkkailun avulla oppii tuntemaan omat luonnolliset muhkuransa, ja havaitsee nopeasti mikäli ylimääräisiä kyhmyjä tai muuta huolestuttavaa on ilmaantunut. Hoitotuloksen kannalta on erittäin tärkeää saada syöpä hoidettua niin nopeasti kuin mahdollista. Suomessa hoidot onneksi ovat huippuluokkaa.

Miten keksit idean rintojen omatarkkailusta muistuttavasta sovelluksesta?

Itse olen todella huonomuistinen, eikä omatarkkailuakaan ole helppo muistaa joka kuukausi. Nykypäivänä älypuhelimet ovat monen naisen käden jatkeena aamusta iltaan. Puhelimessa on kalenteri, jonne saa muistutuksia monesta muustakin asiasta. Miksei siis omatarkkailustakin? Tosin omatarkkailuun ei riitä pelkkä kalenterimuistutus (ainakaan aluksi), vaan on hyvä että muistutuksen mukana seuraavat ohjeet jolla omatarkkailu käytännössä tehdään. Tarkkailun voi suorittaa kännykkä vieressä, ohjeita lukien. Sovellukseen saa myös merkittya muistiin, mikäli jotakin huolestuttavaa ilmenee. 

Näkemyksesi mukaan, mikä merkitys sovelluksella voi olla?

Uskon että mobiilisovellukset ovat monessa asiassa nykyaikaa. Paperiesitteet ovat joskus hyödyllisiä, mutta omasta kokemuksesta tiedän, että ne helposti hukkuvat paperipinoihin ja laukun pohjalle. Asiakkaalle on helppo antaa mobiilisovelluksen nimi vaikka paperilapulla, josta hän voi sen käydä puhelimeensa lataamassa (tai ladata vaikka jo vastaanotolla). Sovelluksessa asia on selitetty niin kädestä pitäen, että se säästää myös terveydenhoitajan aikaa vastaanotolla. Esimerkiksi ehkäisyn aloituksessa omaksuttavaa asiaa on jo niin paljon, etteivät omatarkkailuohjeet kuitenkaan jää kokonaisuudessaan kenenkään muistiin. Asiakas voi rauhassa kotonaan tutustua asiaan, ja tehdä siitä osan rutiiniaan. Mobiilisovelluksen avulla tietoa omatarkkailusta on myös helppo levittää: sitä voi mainostaa nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja vastaanotoilla. Uskon että tietoisuus omatarkkailusta lisääntyy suuresti.

Mikä on mielestäsi keskeisintä rintojen terveyden kannalta?

Keskeisintä on olla kosketuksissa rintojensa kanssa säännöllisesti, peilin edessä ja suihkussa, sekä saada varsinainen omatarkkailu säännölliseksi. Jos joku kuukausi asia unohtuu, se ei ole katastrofi, mutta mahdollisimman säännöllinen omatarkkailu on tavoitteena. Silloin todella oppii huomaamaan pienetkin kyhmyt ja muut muutokset, ja on mahdollisuus hakeutua lisätukimuksiin ajoissa. Rintojen tunnustelu ja katselu auttavat myös hyväksyvän ja lempeän asenteen kehittämisessä omien rintojen suhteen - median luomista epärealistisista ihanteista ei tarvitse ahdistua.

Miten terveydenhoitajana olet edistänyt omatarkkailua?

Olen kertonut omatarkkailusta vastaanotolla asiakkaille, joille asia on ajankohtainen. Kirjoitin myös kirjan Rinnat - kaikki mitä niistä tulee tietää, jotta mahdollisimman moni nainen oppisi pitämään huolta rinnoistaan.

Näkemyksesi mukaan, millaiset mahdollisuudet terveydenhoitajilla on edistää omatarkkailun tuntemusta sekä sen ottamista säännölliseksi tavaksi omassa työssään?

Mielestäni terveydenhoitajat ovat avainasemassa rintojen omatarkkailun edistämisessä. Terveydenhoitajan vastaanotolla käydään läpi asioita, joilla asiakas voi itse vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Esimerkiksi terveystarkastus ja ehkäisykäynnit ovat paikkoja, joihin omatarkkailusta muistuttaminen sopii mainiosti - erityisesti nyt, kun asiakkaalle voi kertoa lyhyesti miksi omatarkkailu on tärkeää, ja antaa mobiilisovelluksen lataamisohjeet. Asiassa olisi varmasti kehitettävää myös terveysasemilla, esimerkiksi ehkäisyn valinnan ja reseptien uusimisen yhteydessä. Puhelin-ja verkkoasioinnin yhteydessä asiasta pystyy myös muistuttamaan helposti. Aikaa ei kulu kuin minuutti tai pari, mutta se voi pelastaa jonkun hengen.

Olet tunne rintasi ry:n kouluttaja ja aktiivi. Miten kiinnostuit lähtemään mukaan tunne rintasi ry:n toimintaan?

Olin kirjan kirjoittamisen yhteydessä melko paljon yhteydessä Tunne rintasi ry:hyn, ja käytin heidän aineistojaan ja käytyjä keskusteluja lähteinäni. Huomasin, että Tunne rintasi ry:llä onkin todella kokonaisvaltainen ote naisten terveyteen ja rintasyövän ennaltaehkäisyyn, kuten myös kehonkuva-asiohin. Olen jo opiskeluajoista lähtien ollut aiheesta kiinnostunut, ja kokenut asian tärkeäksi. Aiheen voi myös hyvin yhdistää SPR:n Terveyspistetoimintaan, jossa olen ollut aktiivinen jo useita vuosia. Verkostoista on hyötyä tärkeän viestin levittämisessä. Kouluttajana omatarkkailutilaisuudet ovat olleet aina mielenkiintoisia ja antoisia, niin koulutettaville kuin kouluttajallekin. Terveydenhoitajana moni asia tuntuu itsestäänselvyydeltä, ja yllätyn edelleen usein siitä, että monen tiedot tietotulvasta huolimatta (tai ehkä juuri siksi) ovat perusasioista niin huonot. Omatarkkailustakin tiedetään edelleen yllättävän vähän - tähän tulee toivottavasti pian muutos.

Mitä ajattelet tunne rintasi ry:ssä parhaillaan käynnissä olevista uudistuksista?

Nimen muutos Tunne rintasi ry:ksi on mielestäni hyvä asia, samoin nykyaikaan siirtyminen visuaalisen ilmeen ja digitaalisen median hyödyntämisen kautta. Olen varma, että omatarkkailu tulee entistä tunnetummaksi niin terveydenhuollon ammattilaisten, kuin kaikkien naisten parissa. Syövän puhkeamiseen emme voi kovin paljoa vaikuttaa, mutta varhaistoteamiseen ja taudista selviämiseen kyllä. Siihen tarvitaan jokaisen apua!

Kerro oma vinkkisi, miten omatarkkailusta tulee säännöllinen tapa?

Kuukautisten aikana voi kirjoittaa pienen muistilapun vaikkapa vessan peiliin tai yöpöydälle. Kun kuukautiset loppuvat, ja omatarkkailu on tehty, voi lapun ottaa pois. Luotan myös siihen, että mobiilisovellus auttaa tässä asiassa hurjasti.

 

Tutkitko rintasi?