asiantuntijaryhmä

Tapaa neuvoa-antava asiantuntijaryhmämme! Asiantuntijamme tukevat Tunne rintasi tiimiä rintojen tutkimisen tiedon ja taidon levittämisessä. Heidän asiantuntemuksensa auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään toimintaamme.

Annakaija Lappalainen, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

"Rintatietoisuuden lisääminen, rintojen omatarkkailuun toistuvasti kannustaminen ja siinä opastaminen ovat gynekologin työssä isossa roolissa. On tärkeää, että naisia hoitavat lääkärit pyrkisivät voimaannuttamaan ja rohkaisemaan naisia yhä uudestaan tutkimaan rintojaan itse. Tutkiminen vaatii kaikilta opettelua, hiukan vaivannäköä ja muutamia minuutteja aikaa kuukausittain. Tämä korvaantuu monin kerroin jos omatarkkailussa toteaa merkkejä syövästä, parhaimmillaan diagnoosiin päästään tällöin jopa vuosia aikaisemmin kuin ilman tarkkailua. Mikäli rintasyöpä todetaan, pyrin omassa työssäni ja organisaatiossani siihen, että sairastunut kohdataan henkilökohtaisesti, kannatellen, kannustaen ja nopeasti parhaaseen mahdolliseen hoitoon ohjaten. Olen saanut Aavassa olla mukana varmistamassa myös korkealaatuista rintasyövän diagnostiikkaa sekä yhteistyötä niin yksityiseen Docrates Syöpäsairaalaan kuin julkiseen rintasyövän hoitoketjuun. Tämä työ on ollut todella palkitsevaa. Rintasyövän hoito on Suomessa ensiluokkaista maailmassa. Mitä aikaisemmin rintasyöpä todetaan, sen varmemmin hoidot ovat myös parantavia. Siksi rintojen tutkiminen on niin tärkeää, ja omatarkkailu tulisi ehdottomasti saada jokaisen naisen tavaksi ja taidoksi. Tunne rintasi ry on erittäin tärkeällä asialla ja asiantuntijajäsenenä uskon osaltani voivani auttaa yhä useampia."

Annakaija Lappalainen on  työskennellyt naisten terveyden parissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on valmistunut naistentautien ja synnytysten  erikoislääkäriksi v 2005. Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut päätoimisesti yksityissektorilla. Gynekologisen yksityisvastaanoton lisäksi hän vastaa Lääkärikeskus Aavan gynekologisista toiminnoista ja  hoitoketjuista erikoisalansa vastuulääkärinä.

Riitta Mettomäki, Behavior Designer

“Olen ylpeä saadessani olla mukana Tunne rintasi ry:n toiminnassa, sillä rintojen omatarkkailu on valtavan merkityksellinen teko. Samalla saan moniulotteisen ammatillisen haasteen: miten omatarkkailun hyödyllisyyden tieto yhdistetään yksilön tunne- ja kokemusmaailmaan ja arjen rutiiniksi? Tämän haasteen otan ilolla vastaan!”

Riitta Mettomäki on ihmisen toiminnan positiiviseen muutokseen ja uusien tapojen luomiseen erikoistunut suunnittelija. Hänen erityinen intohimon kohteensa on auttaa ihmisiä saamaan kiinni hyvinvointia edistävästä elämäntavasta helposti ja pysyvästi. Hän työskentelee omassa yrityksessään auttaen niin yrityksiä kuin yksilöitäkin fiksun muutoksen aikaansaamisessa.