YLI 100 VUOTTA OMATARKKAILUA

Omatarkkailussa käytettävä tekniikka on yli sata vuotta vanha. Sen kehitti itävaltalainen lääkäri jo 1800-luvun lopulla. Tekniikan toi Suomeen onkologian ja radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrin. Hän teki väitöskirjatutkimuksenaan seurantatutkimuksen rintojen omatarkkailusta nk. mamaohjelmasta. Väitöskirja hyväksyttiin Tampereen yliopistossa vuonna 1994 (Gisela Gästrin: The Mama Programme for breast cancer control). Yhdistyksemme toiminta perustuu juuri mamaohjelmaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. 

Naisjärjestöjen keskusliitto, Marttaliitto, Finlands Marthaförbundet ja muutamat muut naisjärjestöt perustivat yhdistyksen vuonna 1992 edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Vuoteen 2016 yhdistyksen nimi oli ProMama ry rf. Nimi muuttui syyskokouksen päätöksellä 15.9.2016.  

Tutkitko rintasi?