Ajankohtaista

27.05.2019

Rintojen omatarkkailun opastustilaisuuden palautteissa näkyy nuorten rohkeus ja kiinnostus omaa terveyttään kohtaan

Rintojen omatarkkailun opastustilaisuuden palautteissa näkyy nuorten rohkeus ja kiinnostus omaa terveyttään kohtaan

Terveydenhoitajaopintoihin kuuluvan kehittämistehtävämme teimme tilaustyönä valtakunnalliselle kansalais- ja kansanterveysjärjestö Tunne rintasi ry:lle. Yhdistys julkaisi tammikuussa 2019 uutta oppimateriaalia rintojen omatarkkailusta. Rintojen omatarkkailun oppimateriaalia voidaan hyödyntää toisella asteella, ammattikoulussa ja lukiossa osana terveystiedon opetusta. Yhdistyksen tavoitteena on viedä tietoa rintojen omatarkkailusta kaikille yli 15-vuotiaille. Riittävän varhaisessa vaiheessa annettu tieto on tärkeää nuorten terveysneuvontaa ja voi osaltaan edesauttaa ja mahdollistaa säännöllisen rintojen omatarkkailun toteutumisen myöhemmin elämässä. Kehittämistehtävämme tavoitteena oli testata Tunne rintasi ry:n vuoden 2019 alussa julkaistua uutta oppimateriaalia käytännössä ja kartoittaa nuorilta saatujen palautteiden avulla, millaisia ajatuksia ja tunteita aihe nuorissa herättää.

Rintasyöpä ja rintojen omatarkkailu

Rintasyöpä on teollistuneissa maissa sekä Suomessa yleisin syöpä naisilla. Rintasyövän esiintyvyys on lisääntynyt viime vuosina selvästi ja osa lisääntymisestä selittyy väestön ikääntymisellä. Arvellaan kuitenkin, että 2/3 osaa rintasyövän lisääntymisestä johtuisi muista tekijöistä. Rintasyövän riskitekijöitä ovat myöhäinen menopaussi, varhainen kuukautisten alkaminen, synnyttämättömyys, ensisynnytys myöhäisellä iällä, imettämättömyys, pitkään jatkunut estrogeenia ja progesteronia sisältävä hormonikorvaushoito, runsas alkoholin käyttö, rasvapitoinen ruokavalio sekä lihavuus (Puistola 2019).

Rintasyöpä on kansantauti, joten omatarkkailun tulisi olla kansalaistaito, jonka jokaisen tulisi hallita itsestään selvänä osana terveydestä huolehtimista. Nuorilla rintasyöpää esiintyy harvemmin, silti nuorille tulee puhua rintasyövästä erityisesti sen takia, että sairastumisen riskin kasvaessa iän myötä rintojen omatarkkailu olisi kehittynyt säännölliseksi tavaksi (Tunne rintasi ry, oppimateriaali 2019, 4-6).

Useat kansainväliset tutkimukset osoittavat rintojen omatarkkailun olevan olennainen osa rintasyövän varhaista havaitsemista. Rintasyövän varhainen toteaminen alentaa hoitokustannuksia ja kuolleisuutta sekä helpottaa rintasyövän hoitoa, joten rintasyövän omatarkkailulla on suuri merkitys (Pourhaji & and Ghofranipour 2018, 1). Omatarkkailun opetus ja toteutus ovat osana rintasyövän varhaisessa toteamisessa, kuukausittain toteutetulla omatarkkailulla tutustutaan kehoon ja huomataan mahdolliset muutokset. Omatarkkailulla tarkoitetaan taitoa tehdä omatarkkailua sekä tieto oman kehon voinnista ja rintasyövän oireista (Abasi, Tahmasebi, Zafari, Tofigi, Hasani 2018, 455 & Manila 2018, 158 & Tunne rintasi ry, oppimateriaali 2019, 6).

Suomessa seulotaan oireettomia 50–69-vuotiaita naisia kahden vuoden välein tehtävin mammografiakuvauksin, jotka paljastavat noin kolmasosan rintasyövistä. Valtaosa rintasyövistä todetaan siten, että nainen on itse löytänyt kyhmyn rinnasta omatarkkailun avulla ja hakeutunut lisätutkimuksiin (Vehmanen 2017 & Tunne rintasi ry oppimateriaali 2019, 6).

Omatarkkailuun kuuluu rintojen katselu sekä tunnustelu. Rinnat tulee tutkia kerran kuukaudessa, kuukautisten jälkeen, jos sellaiset on (Koc, Gulen-Savas, Ergol, Yildirim-Cetinkaya & Aydin 2019, 410-415). Rinnoissa voi tapahtua kuukauden eri vaiheissa sekä iän myötä muutoksia. Kaikki muutokset eivät ole huolestuttavia. Jos jotain poikkeavaa tuntuu, tunnustelu tulee tehdä varovasti. Omatarkkailua tehdessä havainnot merkitään muistiin. Tarvittaessa otetaan yhteys lääkäriin (Bashirian, Majid Barati, Younes Mohammadi, Moaddabshoar & Dogonchi 2019, 90–97 & Tunne rintasi ry, rintojen omatarkkailun ohjeet).

Rintoja katsellaan peilistä suoraan edestäpäin kädet alhaalla ja sitten kädet ylös nostettuina. Seuraavaksi rintoja katsotaan molemmilta sivuilta. Lopuksi rintaa kohotetaan ja katsellaan sen alaosaa. Rintojen katselussa kiinnitetään huomiota rintojen muotoon, kokoon ja väriin. Nännistä voi kokeilla puristaa hellästi ja varmistaa tuleeko eritettä (Gästrin 2012, 112–113).

Tunnustelu tapahtuu selällään maaten molempia rintoja tunnustellen. Rintaa tunnustellaan vastakkaisella kädellä, kaikki sormet suorina kämmenpuolia käyttäen, koko rinta kehämäisesti kiertäen. Painelun tulee olla hellävaraista, mutta napakkaa. Rinta tunnustellaan kolmesti, käsi ylösnostettuna, sivulle vietynä ja alas laskettuna. Kummankin rinnan tuntumaa verrataan toisiinsa (Gästrin 2012, 114-115).

Rintasyövän oireet

Tavallisin rintasyövän oire on rinnasta löytyvä kiinteä ja aristamaton kyhmy. Syöpäkyhmy on usein kivuton, mutta se voi myös aiheuttaa kipua, pistelyä tai painon tunnetta rinnassa sekä ihomuutoksia. Rintasyövän ensimmäinen merkki voi olla kyhmy kainalossa (Huovinen 2017, 689). Rintasyövän oireena voi myös olla ihon tai nännin vetäytyminen sisäänpäin, kuumotus, kiristävä alue tai tiivistymä rinnassa, tai muunlainen ihomuutos, nänninpihan tai nännin ihottuma. Rinnan koon kasvu tai muodon muutos sekä imetykseen liittymätön, mikrobilääkityksellä parantumaton tulehdus, saattavat olla merkki rintasyövästä (Leidenius 2017).

Iho voi olla rintasyövän muutoskohdassa vetäytynyt sisäänpäin ja nänninpihan alueella oleva muutos voi saada nännin vetäytymään sisään sekä tulehduksellinen karsinooma ihon paksuuntumisen ja punoituksen, ns. appelsiininkuori-ihon. Rinnan ihossa tai nännissä voi esiintyä ihottumaa, joka ei parane. Rintatiehyen sisällä kasvavasta pahanlaatuisesta muutoksesta voi olla merkkinä rinnan verinen erite. Rinnan tutkiminen katsellen ja tunnustellen on tärkeää (Puistola 2019).

Opastustuokio ja palautteet

Tunne rintasi ry:n tuottama oppimateriaali sisältää opettajalle erillisen osion sisältäen tietoa rintasyövästä ja rintojen omatarkkailusta sekä kahdeksan erilaista oppilaille suunnattua tehtäväkokonaisuutta rintasyövän, rintojen ja rintojen omatarkkailu- aiheiden ympäriltä. Tehtävistä valitsimme pilotoitavaksi neljä eri tehtävää (tehtävät 1-3 ja 5), jotka pienin sovelluksin toteutettiin opastustilaisuuden aikana. Palautelomake jaettiin nuorille opastustilaisuuden aluksi, jotta lomakkeen täyttö onnistuisi jo tilaisuuden aikana.  Nuoria informoitiin siitä, että anonyymisti annetut palautteet kootaan artikkeliin, joka on kehittämistehtävämme kirjallinen tuotos.

Opastustilaisuus toteutettiin maaliskuussa keskisuomalaisessa lukiossa. Yhteistyökumppanina lukiossa toimi terveystiedon opettaja ja toteutus tapahtui terveystiedon tunnilla. Opastustilaisuuteen osallistujat olivat lukion 1. ja 2. luokan tyttöjä ja heitä oli paikalla reilut parisen kymmentä (n=23). Lähes kaikilta osallistujilta (n=21) saimme kirjalliset palautteet. Palautteiden avulla pystyimme myös kartoittamaan antamamme terveysneuvonnan vaikuttavuutta. Palautelomakkeen mallikappaleen saimme yhdistykseltä, mutta lomakkeen toisen sivun kysymykset suunnittelimme kehittämistehtäväämme paremmin soveltuen.

Opastustuokiossa kerroimme aluksi lyhyesti rintasyövästä ja sen taustatekijöistä. Rintasyövän oireet esiteltiin projektorilta näytettyjen kuvien avulla ja oppilaat saivat pelata pienissä ryhmissä muistipeliä liittyen rintasyövän tyypillisimpiin oireisiin. Muistipelin pelikortit saatiin yhteistyökumppanilta ja loput tulostettiin Tunne rintasi ry:n internetsivujen materiaalipankista. Muistipelin jälkeen kerroimme lyhyesti, miksi rintojen omatarkkailu on yhtä tärkeää niin nuorille, kuin vanhoillekin ja katsoimme sensuroimattoman videon rintojen omatarkkailusta. Videon katsomisen jälkeen luokassa kiersi neulottu rinta sisällään pieni “kyhmy” rintasyöpää kuvastaen ja oppilaat saivat tutustua rintaan. Tuokion lopuksi esittelimme lyhyesti Tunne rintasi ry:n lanseeraaman Omakuu-terveyssovelluksen, missä on mahdollisuus kuukautisten seurantaan ja sovellus muistuttaa myös rintojen omatarkkailusta. Sovellus ei ollut opiskelijoille entuudestaan tuttu.

Palautelomakkeella kysyttiin nuorilta esimerkiksi sitä, tiesivätkö he rintojen omatarkkailusta ennen opastustilaisuutta ja miten he nyt suhtautuivat asiaan. Tähän kysymykseen vastanneista muutamalla ei ollut ennestään tietoa asiasta, mutta tilaisuuden jälkeen he ymmärsivät rintojen omatarkkailun merkityksen ja kokivat rintojen omatarkkailun tärkeänä asiana:

“En tiennyt oikein mitään. Nyt se on mielestäni todella tärkeä asia.”

“En tiennyt. Aion toteuttaa.”

“En tiennyt paljoa. Mielestäni se on nyt hyvin tärkeää.”

Suurimmalla osalla nuorista oli ennestään tietoa rintojen omatarkkailusta, mutta he eivät olleet joko ymmärtäneet asian tärkeyttä, kiinnittäneet asiaan huomiota tai suhtautuneet asiaan vakavasti:

“Tiesin, mutten tajunnut tärkeyttä.”

“Tiesin, mutta en ollut ajatellut asioita.”

“Tiesin, mutten kovin tarkasti. Pidän asiaa nyt vielä tärkeämpänä.”

“Tiesin. Suhtautuminen on nyt muuttunut siten, että tarkkaileminen on oikeasti tärkeää.”

Osalla nuorista oli ennestään asiasta tietoa, mutta kokivat saaneensa nyt riittävästi tietoa, jotta voisivat tehdä rintojen omatarkkailua:

“Tiesin vain, että niitä pitää tarkkailla. Nyt tiedän myös, miten se tapahtuu.”

“Tiesin ja nyt aion aloittaa tarkkailun.”

“Tiesin, tunnilla sain tarkat ohjeet, kuinka toimia.”

Nuoret nostivat esille muutamia keinoja, kun kysyttiin mikä auttaisi myöhemmin, että voisi aloittaa omatarkkailun tai että omatarkkailu olisi säännöllisempää:

“Muistutus.”

“Sovellus.”

“Valitsee kuukaudesta tietyn päivän sille.”

“Omakuu-sovellus ja rutiinin aloittaminen.”

“Muidenkin ihmisten asenteiden muuttuminen.”

Opastustilaisuuden herättämistä tunteista ja kysymyksistä nuoret toivat esille muun muassa kiinnostuksen ja mielenkiinnon omaa terveyttään kohtaan:

“Mieltä avaava ja hyödyllinen.”

“On tärkeää tuntea omat rinnat ja osata tutkia niitä.”

“Aion ottaa tulevaisuudessa tavaksi rintojen omatarkkailun.”

“Mielenkiintoa ja huolta omasta terveydestä.”

“Mielenkiinto heräsi ja huolellisuus tulevaisuudessa rintojen omatarkkailussa.”

“Asia on tärkeä, varsinkin omatarkkailu on tärkeää ja kannattavaa.”

“Mielenkiintoa ja vielä parempaa huolehtimista omasta terveydestä.”

“Lisäsivät mielenkiintoa ja huolta omasta terveydestä.”

Osalla nuorista aihe ja opastustilaisuudessa puhutut asiat herättivät huolta omasta terveydestä, mutta toisaalta tilaisuudessa opitut tiedot ja taidot osaltaan myös lievensivät huolta:

“Ennen rintasyöpä saattoi tuntua hieman pelottavalta, mutta tuntiessaan kehon ei ole hätää.”

“Lisäsivät huolta, mutta toisaalta kannustivat rintojen omatarkkailuun.”

“Huolta itsestä, että halu omatarkkailuun kasvoi.”

“Hieman huolta siitä, että onko omassa kehossa kaikki kunnossa, mutta pääosin tuli turvallinen olo siitä, että osaan nyt tarkkailla rintojani oikein ja kunnolla.”

Lisäksi kysyimme nuorilta, millä tavalla ja millä keinoin he itse haluaisivat, että aihetta vietäisiin nuorten keskuuteen. Nuoret toivoivat kuulevansa omakohtaisia tarinoita rintasyöpää sairastaneilta:

“Oman tarinan kertominen, että joku rintasyövän sairastanut henkilö kertoisi, miten hänellä syöpä todettiin ja mitä sitten tapahtui...”

“Ihmiset tulisivat kertomaan omista kokemuksistaan.”

Keinoina viedä tietoa rintojen omatarkkailusta nuorten keskuuteen esille nousi myös sosiaalisen median ja tubettajien tärkeä rooli:

“Opetustunnit koulussa, työpaikoilla YouTuben välityksellä (suositut tubettajat) ja muun sosiaalisen median avulla...”

“Opetustuokiot, some, terveysasemat...”

“Sosiaalisen median avulla...”

“Mainostaa sitä somessa.”

Toimivina keinoina pidettiin myös kouluissa järjestettäviä opetustunteja, sillä koulun ja terveydenhoitajan roolia tiedottamisessa pidettiin tärkeänä. Lisäksi nuoret ideoivat hyvinvointipäivien järjestämistä kouluilla:

“Tiedottamalla esimerkiksi koulussa.”

“Kouluterveydenhoitajalta lisätietoa terveystarkastuksen yhteydessä.”

“Tytöille lukiossa tämmöisiä tunteja, konkreettisia esimerkkejä.”

“Hyvinvointipäivä tytöille, jossa kerrottaisiin tarinoita rintasyöpäselviytyjiltä.”

Nuoret pitävät avointa keskustelua aiheesta tärkeänä:

“Asiat ovat tärkeitä ja hyvä, että niistä puhuttiin avoimesti.”

”Hyvä, että asioista puhutaan, koska koskettaa varmasti monia.”

“Tärkeä aihe. Hyvä, että tällaisia tilaisuuksia pidetään ja jaetaan tietoa.”

Nuorten mielestä myös rintojen omatarkkailusta kertomisen tulisi tapahtua riittävän varhain:

“Vielä nuoremmille olisi hyvä kertoa... ja myös tässä iässä.”

“Jo nuoremmille tytöille kerrottais asiasta, jotta siitä tulisi rutiini jo pienestä asti.”

“Tällaisia tilaisuuksia pitäisi olla enemmän tarjolla myös vaikkapa yläastelaisille.”

Kysyttäessä, mikä opastuksessa oli parasta tai hyödyllisintä nuoret nostivat esille hyödyllisimpänä opetusvideon, muistipelin, annetut tarkat ohjeet rintojen omatarkkailusta ja keskustelun pienryhmissä:

“Video, muistipeli ja selkeät ohjeet omatarkkailuun.”

“Video oli hyödyllisin.”

“Peli oli kiva!”

“Rintojen omatarkkailutekniikan näyttäminen.”

“Konkreettiset esimerkit.”

“Keskustelu pienryhmissä kaverien kanssa.”

“Tarpeeksi tietoa asiasta, omatarkkailusta ja rintasyövästä.”

Piirroskuvien sijaan nuoret toivoivat oikeita valokuvia opastustilaisuuteen:

“Piirrettyjen kuvien sijasta myös oikeista tapauksista kuvia, helpompi hahmottaa asiaa.”

Nuoret ovat tottuneita hakemaan tarvitsemansa tiedon netistä, joten tarpeettomina opastuksessa nuoret pitivätkin esitteitä, joita jaoimme opastustilaisuuden alussa. Esitteiden tilalla olisimme voineet näyttää esimerkiksi Tunne rintasi ry:n kotisivuja. Tilaisuuden lopuksi jätimme kirjallista materiaalia ja julisteita terveystiedonopettajalle. Opettaja kiitteli meitä onnistuneesta ja mielenkiintoisesta opastustilaisuudesta. Opettaja kertoi toivovansa jatkossakin tällaisia opetustuokioita pidettäväksi tai mahdollisesti yrittäisi itse sisällyttää terveystiedon opetukseen rintojen omatarkkailusta enemmän. Opiskelijat olivat hyvin kiinnostuneita opastustilaisuuden aiheesta. Nuorille tulee puhua jatkossa avoimesti, ennakkoluulottomasti ja riittävän varhain rintojen omatarkkailusta. Saamiemme palautteiden perusteella voimme suositella rintojen omatarkkailun opastusta lisättäväksi esimerkiksi terveystiedon opetukseen. Jatkossa voitaisiin selvittää opettajien asenteita rintojen omatarkkailun opastusta kohtaan tai heidän mielipiteitään oppimateriaalin käytöstä terveystiedon tunneilla.

Aarniovuori Hanna

Kätilö, terveydenhoitajaopiskelija
Turun ammattikorkeakoulu

Biedermann Maarit

Kätilö, terveydenhoitajaopiskelija
Turun ammattikorkeakoulu

LÄHTEET:

Abasi, E., Tahmasebi, H., Zafari, M., Tofigi, M., Hasani, S. 2018. The Impact of Female Students' Breast Self-Examination training on their Mothers' Awareness. 2018. Journal of Midwivery & Reproductive Health. Ebscho. Viitattu 29.4.2918. Saatavilla: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=e8dbe31c-091d-4dee-93d7-95848ba1fd04%40sdc-v-sessmgr06

Bashirian, S., Majid Barati M., Younes Mohammadi, Y., Moaddabshoar, L & Dogonchi, M. 2019. An Application of the Protection Motivation Theory to Predict Breast Self-Examination Behavior among Female Healthcare Workers. Pubmed. Viitattu 29.4.2019. Saatavilla: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6456275/

Gästrin, G.2012. Rintasyövän toteaminen – Terveydenhuolto ja naiset yhdessä. Hämeenlinna: Kariston Kirjapaino Oy.

Huovinen, R. 2017. Rintasyöpä. Terveysportti-> lääkärin tietokannat-> rintasyövän oireet. Viitattu 23.4.19. Saatavilla: https://www.terveysportti.fi/dtk/ltk/koti?p_artikkeli=ykt00620&p_haku=rintasy%C3%B6v%C3%A4n%20oireet

Koc, G., Gulen-Savas, H., Ergol, S., Yildirim-Cetinkaya, M. & Aydin, N. 2019. Female university students' knowledge and practice of breast self-examination in Turkey. S410-415. Nigerian Journaf of Clinical Practice. Pubmed. Viitattu 29.4.2019. http://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2019;volume=22;issue=3;spage=410;epage=415;aulast=Koc

Leidenius, M. 2017. Kirurgia -> Rintarauhaspotilaan oireet ja löydökset. Oppiportti. Viitattu 23.4.19. Saatavilla: https://www.oppiportti.fi/op/kia20064/do

Manila, M. 2018. A Study to Assess the Effectivess of Planned TeachingProgramme Regarding Breast Self examination & Breast Cancer among Aryakanya College Student in Karnal, Haryana. International Journal of Nursing Education. Ebscho. Saatavilla: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=e8dbe31c-091d-4dee-93d7-95848ba1fd04%40sdc-v-sessmgr06

Pourhaji, F. & and Ghofranipour, F. 2018. Designing and Psychometric Evaluation of Breast Self-Examination Behavior Predicting Scale (BSEBPS). Int J Cancer Manag. Ebscho. Viitattu 30.4.2019. Saatavilla:http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.turkuamk.fi/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=e8dbe31c-091d-4dee-93d7-95848ba1fd04%40sdc-v-sessmgr06

Puistola, U. 2019. Naistentaudit ja synnytykset -> Rintasyöpä. Oppiportti. Viitattu 23.4.19. Saatavilla: https://www.oppiportti.fi/op/njs12805/do?p_haku=rintasy%C3%B6p%C3%A4#q=rintasy%C3%B6p%C3%A4

Tunne rintasi ry. Omatarkkailun ohjeet. Viitattu 29.4.2019. Saatavilla: https://www.tunnerintasi.fi/rintojen-omatarkkailu/omatarkkailun-ohjeet/

Tunne rintasi ry. Oppimateriaali, viitattu 2.5.2019. Saatavilla: https://www.tunnerintasi.fi/client/promama/userfiles/omatarkkailu-tutuksi-opettajan-materiaali-tulostettava.pdf

Vehmanen, L. 2017.  Rintasyöpä: toteaminen ja ennuste. Duodecim terveyskirjasto. Viitattu 27.2.2019. Saatavilla: https://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=dlk00618


***

Liitteet saatavissa yhdistykseltä pyydettäessä (info@tunnerintasi.fi). 


 

Tutkitko rintasi?