Ajankohtaista

23.01.2020

Osallistu tutkimukseen lahjoittamisesta!

Oletko joskus lahjoittanut rahaa suomalaisille sosiaali- ja terveysalan järjestöille?  

Etsin aikuisia suomalaisia sosiaali- ja terveysalan järjestöille lahjoittaneita kertomaan tarinansa sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielmaani varten. Tutkimukseni aiheena on suomalaisten lahjoittaminen, erilaiset lahjoittajaidentiteetit sekä lahjoittamiseen liitettävät merkitykset lahjoittajien toimesta. 

Tutkimus toteutetaan yksilöhaastatteluiden avulla. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroidaan analysointia varten. Tutkimushaastattelut ovat luottamuksellisia ja raportointi toteutetaan haastateltavien anonymiteettiä kunnioittaen. Haastattelut järjestetään sekä Helsingissä että mahdollisen etäyhteyden avulla kevään 2020 aikana. 

Kehittämistyötä varten tarvitsemme tietoa suomalaisista lahjoittajina, voisitko sinä olla yksi heistä? 

Vastaanotan ilmoittautumiset ja tutkimukseen liittyvät kysymykset sähköpostitse: 

Emilia Järvenpää, emiliaja@student.uef.fi 

Itä-Suomen yliopisto


 

Tutkitko rintasi?