Ajankohtaista

03.03.2020

VASTINE - HS 29.2.2020

Helsingin Sanomissa julkaistiin 29.2.2020 Toni Lehtisen kirjoittama juttu "Ei mitään tieteellistä näyttöä” – HS kysyi, onko rintojen omatarkkailu syövän varalta hyödyllistä." 

Osa toimittajalle kertomistamme seikoista ei valitettavasti päätynyt itse juttuun asti ja täydennämme sitä osaltamme asioiden selkeyttämiseksi. Kuten jutussakin mainitaan, 60% rintasyövistä löytyy mammografiassa, näin ollen jopa 40% rintasyövistä todetaan itse. Rintasyöpään voi sairastua myös ennen tai jälkeen seulontaiän (50-69 vuotta). Tämän vuoksi on tärkeää tietää rintasyövän oireista ja siitä, miten rintojen terveyttä on hyvä seurata itse.

Tunne rintasi ry välittää tietoa rintasyövän oireista, myös ulkoisista oireista, sekä omatarkkailusta. Tuomme esiin mm. elämäntapojen vaikutuksen oman terveyden ylläpitämisessä. Kerromme erilaisista hyvänlaatuisista kuukautiskierron ja elämänkaaren aikana rinnoissa tapahtuvista muutoksista, rasvapateista, nesterakkuloista ym. niistä syntyvien pelkojen vähentämiseksi. Sekä rintasyövän periytyvyyteen liittyvistä seikoista. Välitämme tietoa Syöpäjärjestöjen, Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna ry:n ja muiden yhdistysten tarjoamasta tiedosta, vertaistuesta ja palveluista syöpään liittyen.

Painotamme erityisesti seulontoihin ja mammografiaan osallistumisen tärkeyttä, omatarkkailu on seulontoja täydentävää, ei sitä korvaavaa toimintaa. Päätöksen omatarkkailun kautta havaitun muutoksen tarkemmasta tutkimisesta tekee aina lääkäri. Korostamme myös sitä, syöpähoitojen kehittymisen ansiosta suurin osa rintasyöpään sairastuneista paranee. 

Saamme paljon suoraa palautetta toimintamme tuloksista. Esimerkiksi siitä, että henkilö on osannut epäillä pitkäaikaista rinnan alueen ihottumaa, nännin vetäymää tai rinnan koon muutosta rintasyöväksi ja hakeutunut tutkimuksiin. Oire on osoittautunut rintasyöväksi. 

Koemme erittäin hämmentävänä jutussa esitetyn kannanoton, että tietoa miesten rintasyövästä ei saisi välittää, kun Suomessa löytyy rintasyöpä vuosittain ”vain” noin 20-30 mieheltä. Meille jokainen ihminen on yhtä arvokas, emme koe turhaksi tiedon levittämistä sillä perusteella, että sairastuneiden määrä on pieni. Miesten ja seulontaiän ulkopuolelle jäävien kohdalla omatarkkailulla on tärkeä rooli. Yhdenkin ihmishengen säilyminen tai hoitojen keventyminen omatarkkailun ansiosta on suuri inhimillinen ja yhteiskunnallinen säästö. Korostamme myös kehopositiivisuutta, jokainen on omana itsenään riittävä, arvokas ja riittävä. Itsestä kannattaa pitää hyvää huolta!

Tunne rintasi ry

Johanna Artola, toiminnanjohtaja


 

Tutkitko rintasi?