Ajankohtaista

13.04.2017

Rintojen omatarkkailulla on merkitystä rintasyövän varhaistoteamisessa

Vaikka omatarkkailussa käytettävä tekniikka on yli sata vuotta vanha, ei rintojen omatarkkailun asema rintasyövän varhaistoteamisessa ole itsestään selvä. Tänä päivänä monet lääkäritkin ajattelevat, ettei omatarkkailusta ole hyötyä tai että siitä olisi jopa haittaa. 

Kielteisyyden taustalla on ajatus, että tavallisella ihmisellä ei riittäisi osaamista ymmärtää, mitä rinnassaan tuntee, erottaa toisistaan hyvän ja huononlaatuisia muutoksia tai tunnistaa rintasyövän muita oireita. Tämä nähdään ongelmana, koska sen ajatellaan johtavan turhiin lääkärikäynteihin. Me Tunne rintasi ry:ssä emme jaa tällaista huolta. Meillä on pitkä kokemus rintojen omatarkkailuun opastamisessa ja me tiedämme, että kun tietoa on tarjolla, jokainen pystyy tekemään riittävän valistuneen päätöksen siitä, milloin huoli on aiheellinen.

Rintasyöpä on viimeisimmän tiedon mukaan Suomen yleisin syöpä, joka koskettaa joka kahdeksatta naista jossain elämänsä vaiheessa. Rintasyöpä ei ole vain naisten sairaus, vaan kuka tahansa voi sairastua. Esimerkiksi noin 20 mieheltä diagnosoidaan rintasyöpä joka vuosi. Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko väestön terveydentilaan.

Varhaistoteamisen merkitys syöpäkuolleisuuden alenemiseen on vähentynyt syöpähoitojen kehittymisen myötä. Tänä päivänä pystytään hoitamaan laajallekin levinnyttä rintasyöpää. Moni kuitenkin jää kroonisesti rintasyöpää sairastavaksi. Se, että Suomessa rintasyövän hoitotulokset ovat niin hyviä kuin ovat, on pitkälti varhaisen toteamisen ansiota. Moni tulee tutkimuksiin, saa diagnoosin ja pääsee hoitoon siinä vaiheessa, kun rintasyöpä on vielä paikallinen, ei levinnyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla seulontamenetelmiä käsittelevässä tekstissä sanotaan: ”Rintojen säännöllisen omatoimisen tarkkailun ei ole osoitettu vähentävän rintasyöpäkuolleisuutta. Säännöllisen ja järjestelmällisen rintojen omatarkkailun opettelu ei ole välttämätöntä, mutta normaali valppaus rintojen muutosten suhteen on tarpeen.”

Mitä tällä ”valppaudella” oikein tarkoitetaan? Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen käyttämä termi ”valppaus” ei itsessään vielä kerro mitään. Juuri rintojen omatarkkailu konkretisoi sen, miten olla ”valpas”. Se rintojen omatarkkailu, johon me Tunne rintasi ry:ssä kannustamme ja opastamme, perustuu säännöllisyyteen sekä omien rintojen ja rintasyövän eri oireiden tuntemiseen.

”Omatarkkailu ei vähennä kuolleisuutta” on vanha hokema, jota toistetaan toistamisen jälkeen. Ainoa tutkimus, joka rintojen omatarkkailusta on Suomessa tehty, on Gisela Gästrinin väitöstutkimus ”The Mama Programme for breast cancer control” vuodelta 1994. Kyse on pitkittäistutkimuksesta, jossa seurattiin 14 vuoden aikana säännöllisen rintojen omatarkkailun vaikutuksia. Siinä tutkimuksessa osoitettiin kuolleisuuden väheneminen. Tänä päivänäkin tutkimus on maailmanmittakaavassa erityinen.

Mikään seulontamenetelmä rintojen omatarkkailu ei ole. Ainoa rintasyövän seulontamenetelmä tällä hetkellä Suomessa on mammografiaseulontakuvaus, johon kutsutaan kaikki 50-69 vuotiaat naiset. Noin joka kolmas rintasyöpä tulee ilmi mammografiaseulonnoissa. Miten muut tapaukset on sitten havaittu? Varhaistoteamisen menetelmiä on rintojen omatarkkailun lisäksi esimerkiksi ultraäänitutkimus tai lääkärin suorittama kliininen tutkimus. Vaikka rintojen omatarkkailun merkitystä ei ole viime aikoina tutkittu, voidaan olettaa, että sillä on merkitystä. Tätä oletusta tukee monen rintasyöpää sairastaneen kertomus siitä, miten oma löydös sai hakeutumaan lääkäriin.

Me Tunne rintasi ry:ssä emme väitä, että rintojen omatarkkailu riittäisi yksinään, ainoaksi rintasyövän varhaistoteamisen menetelmäksi. Rintojen omatarkkailu on yksi keino muiden joukossa havaita rintasyöpä. Huolestuttavan muutoksen tai oireen havaitsemisen jälkeen on hakeuduttava lääkäriin, jotta mahdollinen syöpä voidaan diagnosoida. Rintasyöpädiagnoosi varmistuu solunäytteessä, joskus vasta leikkauksen yhteydessä.

Omatarkkailun puolesta puhuu se, että menetelmä on edullinen ja lähes jokaisen käytössä. Lisäksi kun omatarkkailu on säännöllistä, ihminen tuntee omat rintansa, miltä ne tuntuvat kuukauden eri vaiheessa ja miten ne muuttuvat iän myötä. Säännöllinen tarkkailu mahdollistaa paremmin muutoksen havaitsemisen kuin sattuma. Rintojen omatarkkailussa opetellaan tuntemaan omat rintansa. Tällöin kyky tunnistaa siellä tapahtuva muutos on parempi.

Viestimme on, että säännöllinen omatarkkailu tekee jokaisesta omien rintojensa asiantuntijan. Kannustamme jokaista tutustumaan rintoihinsa, jotta tiedät, miltä ne tuntuvat. Sen jälkeen on mahdollista tehdä valistunut päätös lääkäriin hakeutumisesta, jos jotain huolestuttavaa sattuisi tuntemaan. Tarjoamme tietoa rintasyövän oireista verkkosivuillamme, opastustilaisuuksissa, sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa tapahtumissa.

Työtä on paljon, jotta omatarkkailun tärkeys tulee tunnistetuksi ja tunnetuksi. Kutsumme kaikki mukaan edistämään rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä!

Viethän käden rinnalle jatkossakin!


 

Tutkitko rintasi?