Ajankohtaista

20.10.2017

Rintojen omatarkkailu – pieni suuri asia

Juttu on julkaistu alunperin Naisjärjestöjen Keskusliiton blogissa. Tunne rintasi ry on kuulunut Naisjärjestöjen Keskusliittoon vuodesta 1996. Tunne  rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio valittiin kolmivuotiskaudelle Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen Keskusliiton syyskokouksessa vuonna 2016.

Lokakuun  on rintasyöpäkuukausi, jolloin maailmanlaajuisesti kiinnitetään  erityistä huomiota rintasyöpään ja sen selättämiseen. Rintojen  omatarkkailun suhteen kerran vuodessa ei riitä mihinkään, vaan sen  pitäisi olla jokakuukautinen tapa. Kun omatarkkailu on säännöllistä,  tunnet omat rintasi, miltä ne tuntuvat kuukauden eri vaiheissa ja miten  ne muuttuvat iän myötä.

Tunne rintasi ry (ent. ProMama ry) on  valtakunnallinen kansalais- ja kansanterveysjärjestö, joka on jo 25  vuotta edistänyt rintasyövän varhaistoteamista kannustamalla ja  opastamalla kaikkia yli 15-vuotiaita rintojen omatarkkailuun. Vuosi 2017  onkin yhdistyksellemme merkittävä, kun ikää tulee täyteen jo  neljännesvuosisata. Yhdistys on naisjärjestöjen perustama, ja se  perustettiin jatkamaan Marttojen parissa tehtyä työtä. Myös  Naisjärjestöjen Keskusliitto on ollut mukana perustamassa silloista  ProMamaa vuonna 1992. Keskusliiton jäsen olemme olleet lähes alusta  asti, vuodesta 1996. 20. jäsenyysvuotena, vuonna 2016, edustajamme  valittiin ensimmäistä kertaa Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitukseen.  Tämä oli yhdistyksellemme erityisen suuri asia, sillä olemme  jäsenmäärältämme pienimpiä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöjä.

Toisaalta  jäsenmäärä tai yhdistyksen koko eivät kerro koko totuutta. Tunne  rintasi ry on jokaisen naisen oma järjestö, koska rintojen omatarkkailu  on kaikkien asia. Vaikka rintojen omatarkkailu saattaa vaikuttaa  kapealta toimialueelta, sitä se ei totisesti ole. Rintojen  omatarkkailuun liittyy suoraan ja välillisesti paljon pieniä ja suuria  kysymyksiä. Rintojen omatarkkailulla on voimaannuttava vaikutus.  Säännöllinen tarkkailu tekee jokaisesta omien rintojensa asiantuntijan.  Kun tuntee oman kehonsa ja tietää siinä tapahtuvista muutoksista, voi  ottaa paremmin vastuun omasta hyvinvoinnistaan ja tuntea olevansa oman  kehonsa asiantuntija.

Rinnat eivät ole yhteiskunnassa mitenkään  neutraali asia. Toisaalta rinnat ovat tabu, toisaalta objekti, joka  alistetaan ulkopuoliselle arvioinnille. Tämä on ongelma rintojen  omatarkkailun kannalta erityisesti siksi, että yhteiskunnassa vallalla  oleva käsitys rinnoista sekoittuu helposti siihen kuvaan, joka ihmisellä  itsellään on omista rinnoistaan. Monella on suuri kynnys katsoa tai  koskea itseään. Rintojen omatarkkailun myötä on mahdollisuus tutustua  omaan kehoonsa ja omiin rintoihinsa sekä ottaa ne haltuun. Samalla  avautuu mahdollisuus vastustaa ulkopuolelta tulevaa arviota tai  arvottamista. Omatarkkailu liittyykin läheisesti itsensä  kunnioittamiseen.

Moni ei tee omatarkkailu, koska pelkää, että  jotain löytyy. Kokemuksemme mukaan pelkoon voi vaikuttaa parhaiten  asianmukaisella tiedolla. Olemme jo 25 vuotta järjestäneet  valtakunnallisesti rintojen omatarkkailun opastustilaisuuksia, joissa  opastamme rintojen omatarkkailuun, kerromme rintasyövästä ja sen  varhaistoteamisesta sekä tarjoamme mahdollisuuden keskustella aiheeseen  liittyvistä kysymyksistä. Tilaisuuksissamme kerätyn palautteen mukaan  kohtaamisilla on ollut nimenomaan pelkoa ja huolta lieventävä vaikutus.  On voimaannuttavaa, kun saa välineitä itsestään huolehtimiseen ja tietoa  siitä, mitä voi itse tehdä, jos rintasyöpä osuu omalle kohdalle.

Jopa  joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain  elämänsä vaiheessa. Vaikka suurin osa sairastuneista on naisia,  rintasyöpä ei ole pelkästään naisten sairaus. Siitä huolimatta monet  naisten sairauksiin liittyvät lainalaisuudet liittyvät myös  rintasyöpään. Näistä surullisimpana on vähättely. Mistään vähäpätöisestä  sairaudesta ei kuitenkaan ole kysymys: rintasyöpä on viimeisimpien  tilastotietojen mukaan Suomen yleisin syöpä (lähde: Suomen  Syöpärekisteri). Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko  väestön terveydentilaan.

Rintojen omatarkkailulla on merkitystä  rintasyövän varhaistoteamisessa, ja varhainen toteaminen on tärkeää  rintasyövästä toipumisen kannalta. Vaikka kuolleisuus on hoitojen  kehittymisen myötä vähentynyt, moni jää edelleen kroonisesti rintasyöpää  sairastavaksi. Rintasyövän syytä ei tunneta, eikä keinoa sen  ehkäisemiseksi ole. Jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja  asianmukainen hoito. Omatarkkailun avulla rintasyöpä on mahdollista  todeta aikaisemmin. Vain joka kolmas rintasyöpä tulee ilmi  mammografiaseulonnoissa (lähde: Suomen Syöpärekisteri), loput  tapauksista ovat henkilön itsensä, puolison tai lääkärin havaitsemia.  Kuitenkin vielä tänäkin päivänä monet lääkärit ajattelevat, ettei  omatarkkailusta ole hyötyä tai että siitä on jopa haittaa. Kielteisyyden  taustalla on ajatus siitä, että tavallisella ihmisellä ei riittäisi  osaamista ymmärtää, mitä rinnassaan tuntee, erottaa toisistaan hyvän- ja  huononlaatuisia muutoksia tai tunnistaa rintasyövän muita oireita. Tämä  nähdään ongelmana, koska sen ajatellaan johtavan turhiin  lääkärikäynteihin. Me Tunne rintasi ry:ssä emme jaa tällaista huolta.  Meillä on pitkä kokemus rintojen omatarkkailuun opastamisessa, ja sen  perusteella voimme sanoa, että mitä enemmän tietoa ihmisellä on  rintasyövän oireista ja rintojen normaaleista muutoksista, sitä  valistuneemman ratkaisun hän pystyy tekemään lääkäriin hakeutumisesta.

Keskustelut  opastustilaisuuksissa ja tapahtumissa eri-ikäisten kanssa antavat  arvokasta tietoa omatarkkailun tilanteesta. Kohtaamisista olemme  huomanneet, että omatarkkailu on eräänlainen sukupolvikokemus:  iäkkäämmät ovat siitä selvästi nuorempia tietoisempia. Tavoitteenamme  onkin saada naiset keskustelemaan keskenään. Siksi olemme halunneet  edistää keskustelua kahdella tasa-arvoteollamme Suomen itsenäisyyden  satavuotisjuhlavuoden 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa. Ensimmäinen  tekomme julkaistiin jo vuosi sitten lokakuussa. OMAKUU-sovellus on  kuukautiskalenteri, joka muistuttaa rintojen omatarkkailusta.  Sovelluksen avulla halutaan levittää tietoa rintojen omatarkkailun  tärkeydestä ja helpottaa entisestään omatarkkailun ottamista tavaksi. Se  on loistava väline asian ottamiseksi puheeksi esimerkiksi ystävien,  lapsien tai vaikka kollegojen kanssa. OMAKUU-sovellus on ladattavissa  ilmaiseksi Apple Storesta ja Google Play Kaupasta. Toisen  tasa-arvotekomme teemme yhdessä Monika-Naiset liiton kanssa.  Tavoitteenamme on lisätä rintojen omatarkkailuun ja rintasyövän  varhaistoteamiseen liittyvän tiedon saavutettavuutta eri kieliryhmissä.  Tuotamme vuoden 2017 aikana rintojen omatarkkailun ohjeet mahdollisimman  monelle eri kielelle.

Työtä on paljon, jotta omatarkkailun  tärkeys tulee tunnistetuksi ja tunnetuksi. Mielestämme rintojen  omatarkkailutieto ja -taito on jokaisen oikeus, ja jotta tämä oikeus  toteutuisi, tarvitsemme siihen apua. Kutsumme kaikki mukaan edistämään  rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä!

Sonja Raunio, Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja


 

Tutkitko rintasi?