Ajankohtaista

07.12.2017

Tunne rintasi ry:n perustamisesta tulee kuluneeksi tänään 25 vuotta

Tunne rintasi ry on jo 25 vuoden ajan työskennellyt sen eteen, että rintasyöpä havaittaisiin mahdollisimman varhain. Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun, joka on jokaisen käytössä oleva keino vaikuttaa rintasyövän varhaisempaan toteamiseen. Mitä enemmän tietoa ihmisellä on rintasyövän oireista, sitä valistuneemman ratkaisun hän pystyy tekemään lääkärille hakeutumisesta. Tavoitteemme on saada omatarkkailu osaksi joka maakunnan ja kunnan ennaltaehkäiseviä toimia. Rintasyöpä on viimeisimmän tiedon mukaan Suomen yleisin syöpä. Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko väestön terveyteen. Yhdistyksen olemassaolon aikana vuosittain todettavien rintasyöpätapausten määrä on noussut noin 2700:sta yli 5000:teen. 

Yhdistys perustettiin tukemaan radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrinin laatiman mama-ohjelman jatkumista, joka oli ollut Marttaliiton ja Finlands svenska Marthaförbundin yhteinen terveysprojekti jo 1970-luvun alusta. Yhdistyksen nimi oli tästä syystä vuoteen 2016 asti ProMama ry. Perustamiskokouksessa 7.12.1992 oli läsnä 29 henkilöä, joiden joukossa 13 eri yhdistyksen tai yrityksen edustajia. Yhdistystä oli perustamassa sekä naisjärjestöjä että terveydenhuollon toimijoita. Monipuolisen ja monialaisen yhteistyön arvokas perinne on jatkunut koko yhdistyksen olemassaolon ajan. Yhteistyötä on tehty monien eri toimijoiden kanssa ja rintasyövän varhaistoteamista toisiaan täydentävistä näkökulmista. 

Tunne rintasi ry jatkaa työtään rintasyövän varhaistoteamisen eteen myös tästä eteenpäin. Rintojen omatarkkailussa opetellaan tuntemaan omia rintoja sekä kehoa, mikä auttaa suhtautumaan omaan kehoon hyväksyvämmin ja ottamaan laajemminkin vastuuta omasta hyvinvoinnista. 

#juhlavuosi25 #tunnerintasi #omatarkkailu


 

Tutkitko rintasi?