Ajankohtaista

27.03.2018

Olemme mukana tukemassa Kuuluu kaikille -kampanjaa

Rintojen omatarkkailu on kaikkien asia. Vaikka tilastollisesti katsoen rintasyöpää esiintyy korostetun paljon naisilla, se ei ole vain naisten sairaus. Kuka tahansa voi sairastua. Kannustamme ihan jokaista ottamaan rintojen omatarkkailun säännölliseksi tavaksi.

Rintojen omatarkkailussa ei ole kyse vain rintasyövän varhaisemmasta toteamisesta, vaan siihen liittyy suoraan ja välillisesti paljon pieniä ja suuria kysymyksiä. Rintojen omatarkkailussa opetellaan tuntemaan rintojen lisäksi omaa kehoa. Omatarkkailu auttaa suhtautumaan omaan kehoon hyväksyvämmin ja se saa ottamaan laajemminkin vastuuta omasta hyvinvoinnista.

Sanomme ’kehosi on sinun’, koska kannustamme ottamaan oman kehon haltuun, olemaan sen paras asiantuntija. Nykyinen lainsäädäntö kuitenkin loukkaa osan ihmisistä ihmisoikeuksia, kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Siksi Tunne rintasi ry on mukana tukemassa Setan ja Trasekin Kuuluu kaikille -translakikampanjan tavoitteita.

Lue lisää kampanjasta.

#kehosionsinun #kuuluukaikille #translaki 

Tutkitko rintasi?