Ajankohtaista

02.05.2018

Vapaaehtoistyön suosio Suomessa on lisääntynyt – tervetuloa mukaan!

Kansalaisareena, Opintokeskus Sivis ja Kirkkohallitus ovat teettäneet Taloustutkimuksella kyselytutkimuksen Suomessa tehtävästä vapaaehtoistoiminnan määrästä ja laadusta. Tutkimus mukailee  vuosina 2010 ja 2015 tehtyjä vastaavia tutkimuksia.  

Suomessa tehdään vapaaehtoistyötä hieman vähemmän (2018: 15h vs 2015: 18h kuukaudessa) kuin kolme vuotta sitten, mutta nyt jopa 40% suomalaisista tekee vapaaehtoistyötä! Vapaaehtoistyön tekijöiden määrä on lisääntynyt (2015: 33%), ja naiset ja nuoret tekevät vapaaehtoistyötä enemmän kuin iäkkäämmät ja miehet. Eri alueilla tai maakunnissa tehtävästä vapaaehtoistyön tekemisestä ei ole vertailutietoa käytössä. Eniten vapaaehtoistyötä tehdään lasten ja nuorison parissa, vertaistukijana sekä senioreiden ja ikäihmisten parissa. Sosiaali- ja terveysalalla tehdään 10% vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoiset kertovatkin oppivansa eniten vuorovaikutustaitoja sekä ongelmanratkaisukykyä, joita kohtaamisissa tarvitaan. Vapaaehtoistyötä tehdään eniten edelleen organisoiduissa järjestöissä pitkäjänteisesti, vaikkakin lyhytkestoisen ja somessa tehtävän vapaaehtoistyön määrä on hitaasti kasvamassa. Suurin syy, miksi vapaaehtoistyötä ei tehdä, on edelleen ajanpuute, mutta jopa 60% lähtisi mukaan, jos joku kysyisi.

40% kyselyyn vastanneista on sitä mieltä, että vapaaehtoisten avulla pyritään hoitamaan ammattilaisten tehtäviä. Jokainen teko rintasyövän varhaistoteamisen ja tiedon jakamisen eteen on merkittävää – järjestötyö tukee ammattilaisten tekemää työtä ja helpottaa hoitoja. Yhdistyksessä toimivat vapaaehtoiset ovat hyvin tärkeä apumme.

Tunne rintasi ry:ssä toimivat vapaaehtoiset edustavat hyvin suomalaisia vapaaehtoistyötä tekeviä – meillä riittää puuhaa eri-ikäisille, erilaisille koulutus- ja osaamistaustoille sekä valtakunnallisesti lähellä, kaukana tai somessa. Yhdistyksessä on tehty jo tänä vuonna reilusti yli 200 tuntia vapaaehtoistyötä.  

Toivotamme jokaisen tervetulleeksi tekemään vapaaehtoistyötä rintojen terveyden edistämisen saralla – arvostamme aikaasi. Rintojen omatarkkailulla voidaan nopeuttaa hoitoon pääsyä ja tehostaa hoidon vaikuttavuutta ja vähentää rintasyöpäkuolemia. Vapaaehtoisena pääset konkreettisesti edistämään terveyttä jakamalla tärkeää tietoa ja taitoa rintojen omatarkkailusta. Vapaaehtoiset täydentävät työtämme opastamalla rintojen omatarkkailua messuilla, opastustilaisuuksissa ja kouluvierailuilla sekä järjestäen ja toteuttaen kampanjoita, tempauksia ja tapahtumia. Tarvitsemme tukeasi tiedon jakamiseen!

Seuraavat uusien vapaaehtoisten koulutuspäivät, jossa saat hyvät eväät vapaaehtoisenamme toimimiseen, järjestetään 18.8. Helsingissä, 9.11. Kuopiossa sekä 10.11. Mikkelissä.

Lisätiedot vapaaehtoistoiminnastamme ja ilmoittautumiset koulutuspäivään:
järjestösihteeri Laura Hakala
puh. 0505708317
laura.hakala@tunnerintasi.fi

Lue lisää tutkimustuloksista: http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wp-content/uploads/2018/05/Vapaaehtoistyo_tutkimusraportti-2018.pdf 


 

Tutkitko rintasi?