Ajankohtaista

27.09.2018

Tänä vuonna Roosa nauha –keräyksessä teemana rintasyövän varhainen toteaminen

Tänään julkaistiin Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen teema vuodelle 2018, joka on ”Minä & Sinä. Meissä on voimaa.”. Kampanjassa kiinnitetään huomiota rintasyövän varhaisen toteamisen merkitykseen ja siihen, että se ehkäisee rintasyöpäkuolemia. Olemme tyytyväisiä, että Syöpäsäätiö näkee rintasyövän varhaistoteamisen merkityksen, jonka parissa olemme työskennelleet jo 26 vuotta. Tavoitteenamme on, että tieto rintasyövän varhaistoteamisen tärkeydestä ja rintojen omatarkkailun roolista siinä tavoittaa eri kohderyhmät valtakunnallisesti. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että rintasyövän kannalta keskeiset toimijat, kuten Roosa nauhan kaltainen vahva brändi, välittävät myös tätä viestiä.

Vuosittain järjestettävä Roosa nauha –keräys on tärkeällä asialla, kun se kerää varoja syöpätutkimukselle. Rintasyöpätutkimuksen rahoituksen parantuminen on meidänkin kannaltamme olennaisen tärkeää. Viesti vahvistuu, kun jaamme sitä yhdessä. Keräyksen teemankin sanoi, meissä on voimaa. Itse olemme tottuneet muotoilemaan asian myös niin, että yhteistyössä on voimaa. Konkreettisesti tämä ilmenee muun muassa siten, että Syöpäjärjestöjen noin 50 neuvontahoitajaa ympäri Suomea käyttävät Tunne rintasi ry:n materiaaleja opastaessaan asiakkaitaan rintojen omatarkkailuun.

Voima meissä kaikissa liittyy kiinteästi myös omatarkkailuun. Jokainen oppii tuntemaan rintansa ja pystyy tekemään valistuneen päätöksen lääkärille hakeutumisesta. Syöpäsäätiön asiantuntijalääkäri Riikka Huovinen sanoo Syöpäjärjestöjen tiedotteessa, että ”Rintasyövän havaitsemisessa noudatetaan Suomessa kolmivaiheista menetelmää. Kun rinnassa on kyhmy tai mammografiaseulonnassa tehdään löydös, tutkii lääkäri ensin rinnat.” Tiedotteessa jätetään kuitenkin mainitsematta, mitä ennen lääkärille hakeutumista on tapahtunut. Oma epäilys siitä, että jokin on vialla saa toimimaan ja hakeutumaan lääkärille.

Huovinen sanoo myös, että ”rintasyöpätietoisuus ja mammografiat ovat ihan keskeinen asia siinä, miksi varhainen toteaminen on niinkin hyvässä mallissa”. Rintasyöpätietoisuuden voidaan katsoa olevan yleistä tietoa rintasyövästä, rintasyövän oireista, mutta myös omien rintojen terveydestä. Tunne rintasi ry kannustaa tutustumaan omaan kehoon, sillä omatarkkailun tiedolla ja taidolla rintasyöpä voidaan havaita aina vain varhaisemmin.

Pidämme mammografiaseulontoja erittäin tärkeinä ja kannustamme kohtaamiamme seulontaikäisiä naisia osallistumaan seulontoihin. Muistutamme kuitenkin, että sekä seulontojen ulkopuolella että niiden rinnalla omatarkkailu on tärkeää. Mammografiaseulonnoilla löydetään vain 34% rintasyövistä. Teemme töitä sen eteen, että rintasyöpätietoisuus lisääntyy kaikissa kohderyhmissä: niin kouluissa, terveydenhuollon kautta kuin mammografiaseulontaiän ylittäneillä. Toimintamme kohdistuu myös heihin, jotka eivät kuulu Syöpäjärjestöjen palveluiden piiriin.

Uskomme vahvasti yhteistyön voimaan ja teemme mielellämme yhteistyötä Syöpäsäätiön sekä muiden toimijoiden kanssa tässä tärkeässä asiassa. Tarjoamme materiaalejamme maksutta käyttöön myös Roosa nauha -keräykseen liittyviin tapahtumiin. Tilaathan tarvittavan määrän materiaalia tilaisuuteesi hyvissä ajoin sivuiltamme. Rintojen omatarkkailuohjeiden lisäksi kauttamme saat tietoa rintasyövän oireista.

Lähde: Syöpäsäätiön Roosa nauha tiedote


 

Tutkitko rintasi?