Ajankohtaista

05.10.2018

Tieto lisää terveyttä

Sydämet ovat taas lähteneet liikkeelle somessa ”rintasyövän ennaltaehkäisyn” nimissä. Pelkkä sydän seinällä ei kuitenkaan kerro mitään rintasyövästä. Vastaiskuna epämääräiselle sydänkampanjalle rintasyövän parissa toimivat yhdistykset aloittavat kampanjan, jonka tarkoituksena on lisätä rintasyövän varhaiseen toteamiseen liittyvän, oikean tiedon jakamista. Kampanjan toteuttavat yhteistyössä Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry, Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry sekä Tunne rintasi ry.

Kampanjan tavoitteena on jakaa tutkittua tietoa laajalle yleisölle ymmärrettävässä muodossa, saada sosiaalisen median käyttäjät jakamaan tietoa rintojen omatarkkailusta sydänten sijaan sekä nousta suuremmaksi someilmiöksi kuin varsinainen ‘jaa sydämiä’ -kampanja.

Rintasyöpä on viimeisimpien tilastotietojen mukaan Suomen yleisin syöpä (lähde: Suomen Syöpärekisteri). Kyse on kansantaudista, jolla on suuri merkitys koko väestön terveydentilaan. Jopa joka kahdeksas suomalainen nainen sairastuu rintasyöpään jossain elämänsä vaiheessa ja Suomessa on noin 67 000 naista, joilla on joskus ollut rintasyöpä. Näin ollen rintasyöpä koskettaa suurta joukkoa naisia ja heidän läheisiään. Suurin osa paranee, sillä yli 90 % sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua. Kuitenkin noin tuhannella naisella vuosittain todetaan parantumaton, muualle elimistöön levinnyt rintasyöpä ja joka vuosi yli 800 naista kuolee rintasyöpään. Vaikka suurin osa sairastuneista on naisia, rintasyöpä ei ole pelkästään naisten sairaus. Esimerkiksi noin 20-30 miestä sairastuu vuosittain rintasyöpään.

Rintojen omatarkkailulla on merkitystä rintasyövän varhaistoteamisessa, ja varhainen toteaminen on tärkeää rintasyövästä toipumisen kannalta. Rintasyövän syytä ei tunneta, eikä keinoa sen ehkäisemiseksi ole. Jäljelle jää mahdollisimman varhainen toteaminen ja asianmukainen hoito. Omatarkkailun avulla rintasyöpä on mahdollista todeta aikaisemmin. Vain joka kolmas rintasyöpä tulee ilmi mammografiaseulonnoissa (lähde: Suomen Syöpärekisteri), loput tapauksista ovat henkilön itsensä, puolison tai lääkärin havaitsemia.

Säännöllinen tarkkailu tekee jokaisesta omien rintojensa asiantuntijan. Kun tuntee oman kehonsa ja tietää siinä tapahtuvista muutoksista, voi ottaa paremmin vastuun omasta hyvinvoinnistaan. Kampanjan toteuttavat järjestöt kutsuvat kaikki mukaan edistämään rintojen omatarkkailun tiedon ja taidon leviämistä.

#tunnerintasi #tietolisääterveyttä

Lisätiedot kampanjasta:

  • Tunne rintasi ry: Sonja Raunio, puh. 045 8789 280, email: sonja.raunio@tunnerintasi.fi
  • Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry: Anu Niemi, puh. 040 5195210, email: anu.niemi@europadonna.fi

 

Tutkitko rintasi?