Ajankohtaista

11.12.2018

Pienet järjestöt asiantuntijoina syöpäkentällä -tilaisuudessamme monitahoista keskustelua rintasyövästä

Pienet järjestöt asiantuntijoina syöpäkentällä -tilaisuus Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa maanantaina 10.12. kokosi yhteen syöpätoimijoita, kansanedustajia sekä syövän kokeneita kuulemaan ja keskustelemaan pienten järjestöjen asiantuntemuksesta ja roolista muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä. Tunne rintasi ry:n ja Rintasyöpäyhdistyksen yhteinen ilta oli onnistunut esimerkki syövästä käytävän keskustelun monipuolisuuden tärkeydestä.

Tilaisuuden avasi kansanedustaja, eduskunnan syöpäverkoston puheenjohtaja, Syöpäsäätiön hallituksen jäsen ja Tunne rintasi ry:n entinen puheenjohtaja Sari Sarkomaa. Hän korosti avaussanoissaan, että "rintojen omatarkkailu on tärkeää ja viestiä tulee viedä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että kansalaisille." Sarkomaa myös kutsui Tunne rintasi ry:n asiantuntijat opastamaan kaikki kansanedustajat rintojen omatarkkailuun.

Tunne rintasi ry:n ja Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry:n toiminnanjohtajat Sonja Raunio ja Anu Niemi puhuivat pienten järjestöjen vaikuttavuudesta ja toiminnan edellytyksistä. Raunio puhui vaikuttavuudesta Tunne rintasi ry:n muutamaa viime vuotta esimerkkinä käyttäen. Järjestössä on tehty paljon uudistuksia vuodesta 2016 alkaen, joka on lisännyt vaikuttavuutta huomattavasti. Niemi kävi läpi puheenvuorossaan, mihin rahaa järjestöissä tarvitaan ja miksi nimenomaan jatkuva rahoitus on ensiarvoisen tärkeää toiminnan jatkuvuuden ja vaikuttavuuden kannalta.

Sekä Tunne rintasi ry:n että Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry:n vapaaehtoinen Heidi Vekkeli piti koskettavan puheenvuoron vapaaehtoisuudesta ja sen tärkeydestä vapaaehtoiselle itselleen. 45-vuotiaana itse rintasyöpään sairastunut Vekkeli kokee tärkeänä viedä viestiä rintojen omatarkkailusta eteenpäin, sillä hänen rintasyöpänsä löytyi vasta, kun se oli jo levinnyt. Ennen sairastumistaan hän ei ollut kuullutkaan omatarkkailusta.

Vapaaehtoisia Tunne rintasi ry:ssä koordinoiva Laura Hakala kertoi, miksi työntekijäresurssi on niin tärkeää vapaaehtoistoiminnan kannalta. Koska omatarkkailu on niin tärkeää, omatarkkailun asiantuntija Hakala opasti kuulijoita myös omatarkkailuun. Tunne rintasi ry:n puheenjohtaja Anne Ylönen vei ajatukset takaisin ylätasolle ja pohdiskeli puheenvuorossaan, miten pienet järjestöt voisivat asettua tulevaisuuden sote kenttään.

”Mikään ei voi korvata sitä henkilötyömäärää mikä järjestöissä on, eikä sitä voida hukata eikä hukuttaa rakenteisiin.”

Kristillisdemokraattien kansanedustaja, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah veti kommentointipuheenvuorossaan yhteen kansalaisjärjestöjen voiman tiedon välittämisestä, vertaistuen antamisesta sekä ihmisistä huolehtimisesta.

Essayah muistutti, että eduskunnan yhteisenä huolena on, etteivät järjestöt kärsisi muuttuvassa soteuudistuksen kentässä: ”Edelleen halutaan, että kunnissa terveyden edistäminen on rakenteissa. Järjestöjen asiantuntemusta emme pysty korvaamaan, ja näen järjestöjen roolin tärkeänä.” Essayah kannusti myös järjestöjä keskinäiseen yhteistyöhön. Hän muistutti, että ”mikään ei voi korvata sitä henkilötyömäärää mikä järjestöissä on, eikä sitä voida hukata eikä hukuttaa rakenteisiin.”

”Työ on mitä merkityksellisintä”

Suomen Terveydenhoitajaliitto ry:n puheenjohtaja Tiina Mäenpää kuvasi tilaisuudessa terveydenhoitajan päätehtävää toteuttaa ja kehittää terveyttä edistävää toimintaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Mäenpää kiitti vuosia kestäneestä yhteistyöstä Tunne rintasi ry:n kanssa ja koki yhteistyön hyvin merkitykselliseksi: ”Kansanterveystyössä ollaan saman asian ääressä ennaltaehkäisevässä työssä, mikä on aina ollut terveydenhoitajan työtä. Kansanterveystyö perustuu ihmisen oman toiminnan tukemiseen, mikä tukee osallisuutta ja vahvistaa voimavaroja.”

Tunne rintasi ry:n tarjoama asiantuntemus on Mäenpään mukaan erittäin tärkeää terveydenhoitajalle. Mäenpää kiitti pienten järjestöjen työtä ja roolia palvelujärjestelmän tukena: ”työ on mitä merkityksellisintä, ja omatarkkailulla on suuri merkitys rintasyövän varhaistoteamiseen. Terveydenhoitajat käyttävät omatarkkailun ohjausmateriaaleja kaikkialla neuvoloista terveysasemiin, yksityisillä sekä kolmannella sektorilla, ja materiaalin pohjalta korostavat varhaistoteamisen merkitystä.”

Järjestöjen asiantuntemus on tärkeä tuki myös erikoissairaanhoidolle

Tilaisuuden päätti Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n Maria Vajavaaran puheenvuoro, jossa hän kiitti hyvästä yhteistyöstä. Hän korosti tiivistyneen yhteistyön merkitystä, jonka on mahdollistanut keväällä 2018 perustamassamme Rintasyöpätoimijoiden verkosto, joka kokoaa yhteen rintasyövän parissa työskenteleviä järjestötoimijoita. Tänä vuonna verkostossa on muun muassa toteutettu yhteinen sosiaalisen median kampanja, esite rintasyövästä ja omatarkkailusta miehillä sekä asiantuntija-artikkeli kaiken muun asiantuntijatiedon vaihtamisen lisäksi. Vajavaara halusi tuoda esiin, miten tärkeää työmme rintasyövän varhaistoteamiseksi on myös syöpäsairaanhoitajien näkökulmasta. Sekä Tunne rintasi ry:n että Rintasyöpäyhdistyksen tarjoama asiantuntemus on äärimmäisen tärkeä tuki erikoissairaanhoidolle. Vajavaara on aiemmin Syöpäklinikan osastonhoitajana todennut, että syöpähoitajat ovat erinomaisia hoitajia, mutta kiire estää monesti inhimillisen kohtaamisen ja psykososiaalisen tuen. Juuri läsnäolossa ja kohtaamisissa järjestöt ovat oleellisia toimijoita terveydenhuollon rinnalla.

#pienetjärjestöt #rintojesiterveydeksi


 

Tutkitko rintasi?