Ajankohtaista

04.03.2019

Syömishäiriöt ja rintojen omatarkkailu – mission impossible?

Tapasimme Tunne Rintasi ry toiminnanjohtaja Sonja Raunion kanssa vuoden alussa. Olen seurannut Tunne Rintasi ry:n työtä terveiden tissien puolesta ja rintasyövän varhaisen toteamisen mahdollistamiseksi useita vuosia. Keskustelimme Sonjan kanssa siitä, mitä yhteistyötä Syömishäiriöliitto ja Tunne Rintasi voisivat tehdä, ja ideat eivät todellakaan loppuneet kesken.

Mikä on Syömishäiriöliitto – SYLI?

Syömishäiriöliitto – SYLI ry on perustettu vuonna 2004 ja tekee työtä sen puolesta, että syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä saavat äänensä kuuluviin. Edistämme sairastuneiden ja läheisten hyvinvointia tekemällä syömishäiriötä tunnetuksi ja vaikuttamalla sekä hoidon että kuntoutuksen kehittymiseen. Liitolla on seitsemän jäsenyhdistystä, jotka järjestävät toimintaa omilla alueillaan. Toimintamuodoista vertaistuki, jossa saman kokeneet ihmiset auttavat toinen toisiaan, on vanhin ja merkittävin.

Syömishäiriö on vakava sairaus, ei itse valittu käyttäytymismalli

Syömishäiriöt ovat pitkäkestoisia ja vakavia mielenterveyden sairauksia, joihin liittyy sekä kohonnut kuolleisuus että monia vakavia fyysisiä seurauksia. Syömishäiriötä sairastavista noin 90% on tyttöjä ja naisia, mutta myös miehet sairastavat syömishäiriötä. Kuten myös rintasyöpääkin.

Syömishäiriödiagnooseja on lukuisia erilaisia. Se miten syömishäiriö ilmenee, ei ole olennaista. Olennaista on tieto siitä, että kyseessä on vakava sairaus, ei itse valittu käyttäytymismalli. Syömishäiriö on sairaus, jossa ratkaisevaa ei ole se, mitä syö ja kuinka paljon tai minkä kokoinen on, vaan minkälainen ajatusmaailma ohjaa ja hallitsee syömistä ja omaan kehoon suhtautumista. Syömishäiriössä syöminen tai syömättömyys nousee elämän pääsisällöksi tavalla, joka alkaa sotkea normaalia arkea, kuten ihmissuhteita, työntekoa, opiskelua ja harrastuksia.

Syömishäiriö ei ole paino- tai ulkonäkökysymys eikä liiallisuuksiin vietyä laihduttamista. Syömishäiriön oireilla on sairastuneelle jokin tarkoitus: syömisen yltiöpäinen kontrolli tai kontrolloimattomuus tuo hallinnan tunnetta tai pakokeinon esimerkiksi ahdistavien tunteiden tai elämän muutostilanteiden aiheuttaman mielen kaaokseen.

Syömishäiriö on sairaus, johon täytyy hakea apua ja josta voi parantua. Myös sairastuneen läheiset tarvitsevat tietoa sairaudesta ja tukea omaan jaksamiseen.

Syömishäiriössä oma keho tuntuu vieraalta

Kehonkuvalla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta kehostaan sekä asennetta omaa kehoa kohtaan. Syömishäiriötä sairastavalla on usein haastava suhde omaan kehoonsa. Oma keho tuntuu vieraalta, pelottavalta, liian suurelta, vääränlaiselta. Mieli ja keho on sairastavan mielessä pilkottu erillisiksi kokonaisuuksiksi, ja kehon viestejä on äärimmäisen vaikea kuunnella.

Negatiivinen kehosuhde aiheuttaa myös kehon tarpeiden ja usein kehon terveyden laiminlyöntiä. Syömishäiriöihin liittyy usein myös arvottomuuden tunteita. Sairastava kokee, että ei ansaitse hoitoa, apua tai huolenpitoa. Kun tähän lisää vielä syömishäiriön keskeisen oireen eli sairaudentunnon puuttumisen, saattaa sairastavan keho olla huonossa kunnossa, ennen kuin vaivojen kanssa hakeudutaan ammattiauttajan luo.

Miten yhdistää syömishäiriö ja rintojen omatarkkailu?

Negatiivisesta kehosuhteesta johtuen moni syömishäiriötä sairastava kokee omaan kehoon koskemisen ja oman kehon katsomisen ahdistavana. Rintojen omatarkkailuun puolestaan kuuluu keskeisenä osana kaksi vaihetta, katselu ja tunnustelu. Tästä voidaankin tehdä looginen johtopäätös, että rintojen omatarkkailu ja syömishäiriö ovat usein haasteellinen, mutta ei missään nimessä mahdoton yhdistelmä. Tämä olikin minun ja Sonjan tapaamisen yksi keskeisiä tavoitteita. Miten tehdä rintojen omatarkkailusta vähemmän pelottavaa ja helpommin lähestyttävää syömishäiriötä sairastaville? Miksi rintojen omatarkkailu ylipäätään on tärkeää?

Tunne Rintasi ja Sonja ottavatkin tästä aiheesta kopin ja jakavat ihan kaikille, mutta erityisesti syömishäiriötä sairastaville sopivat vinkit rintojen omatarkkailun lempeään aloittamiseen.

Kirsi Broström, toiminnanjohtaja
Syömishäiriöliitto – SYLI ry


 

Tutkitko rintasi?