Ajankohtaista

19.03.2019

Tasa-arvoa intohimolla

Tunne rintasi ry:n toimiston väki kävi vierailulla eri tasa-arvotoimijoiden luona Naisjärjestöjen keskusliitossa, Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnittelijan luona sekä Sosiaali- ja terveysministeriön Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEn suunnittelijan luona. Toimijat ovat uraa uurtavia tasa-arvotyön tekijöitä niin omalla kentällään kuin yhteiskunnallisestikin. Tasa-arvo on kaikkien asia ja se näkyy kaikissa yhteiskunnan osa-alueissa.

Naisjärjestöjen keskusliitto on vaikuttava tasa-arvotoimija niin yhteiskunnallisesti, kuin myös järjestökentällä. Naisjärjestöjen keskusliitto on vuonna 1911 perustettu naisjärjestöjen kattojärjestö, joka ajaa tyttöjen ja naisten oikeuksia sekä yleisesti sukupuolten tasa-arvoa. Keskusliitossa on 60 jäsenjärjestöä, joissa on 400 000 jäsentä. Keskusliitosta korostetaan, miten jokainen pienikin toimija tuo oman palansa tähän kokonaisuuteen. Tapasimme keskusliitosta pääsihteeri Terhi Heinilän, toimistoassistentti Anna Raesteen ja Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -hankkeen projektipäällikkö Anni Granatin. Keskustelimme muun muassa siitä, miten keskusliitossa viralliset kannat menevät hallituksen kautta, jonka puheenjohtajana toimii kansanedustaja Eva Biaudet, mutta järjestökenttä mahdollistaa ketterän toiminnan. Keskusliitolla on niin sanotusti lusikka monessa sopassa ja nämä sopat ovatkin tunnetusti hyvin vaikuttavia, vaikka Naisjärjestöjen keskusliiton nimi ei niiden takana aina kansalaisille näykään. Esimerkiksi lapsiavioliittojen kieltäminen, josta keskusliitto oli vastikään kuultavana lakivaliokunnassa ja antoi asiasta myös kirjallisen lausunnon, 100 tasa-arvotekoa -hanke, joka on toteutettu yhteistyössä TANEn kanssa ja jossa myös Tunne rintasi ry on mukana kahdella tasa-arvoteolla, häirinnän esille nostaminen, esimerkiksi #metoo, HSL:n, HKL:n ja Ihmisoikeusliiton kanssa yhteistyössä tehty Päätepysäkki syrjinnälle -kampanja, joka nostaa esille etenkin nuorten kokeman syrjinnän ja seksuaalisen häirinnän joukkoliikenteessä sekä suostumuksen puutteen raiskauksen keskeiseksi tunnusmerkiksi lisäämisen lakiin vaatiminen. Keskusliitto on ollut myös vuosikymmeniä ajamassa muun muassa palkkatasa-arvoa sekä naisten asemaa sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaina, työntekijöinä ja yrittäjinä. Naisjärjestöjen keskusliitolla on takanaan huikea joukkovoima! Tunne rintasi ry:llä ja Naisjärjestöjen keskusliitolla on pitkät perinteet yhteistyön saralla, sillä Naisjärjestöjen keskusliitto on ollut mukana Tunne rintasi ry:n perustamiskokouksessa 1992, Tunne rintasi ry on yksi keskusliiton jäsenjärjestöistä ja lisäksi Tunne rintasi ry:llä on edustaja keskusliiton hallituksessa. Yhteistyö on hyvin vankalla pohjalla tänäkin päivänä. Pääsihteeri Terhi Heinilä kuvaa Tunne rintasi ry:tä kokoaan suurempana, vaikuttavana tekijänä.

Helsingin kaupunki on perustanut Tasa-arvotoimikunnan vuonna 1985 ja on saanut kokoaikaisen työntekijän vasta viime vuonna, kun Milla Sandt astui tasa-arvosuunnittelijan saappaisiin. Sandtilla on pitkä tausta tasa-arvotyön tekijänä niin järjestökentältä kuin Suomen valtiollakin. Nyt tasa-arvosuunnittelijana Sandt työskentelee Helsingin kaupungin palveluiden ja toiminnan tasa-arvon parissa. Tasa-arvosuunnittelijan tehtäviä ovat muun muassa vaikuttaminen, viestintä ja päättäjien sekä kaupunkilaisten herättely siihen, mitä kaupungissa tapahtuu tasa-arvon saralla. Viestintä on yksi näkyvimmistä toiminnan muodoista ja onkin hyvin tärkeää, että asukkaat tietävät mitä Helsingin kaupunki tekee koko ajan tasa-arvon hyväksi. Kaupunki toteuttaa myös hankkeita, koulutuksia ja tapahtumia tasa-arvon saralla. Tällä hetkellä on käynnissä suuri, kaikki Helsingin kaupungin toimialat käsittävä hanke sukupuolivaikutusten arvioimiseksi eri toiminnoissa. Kaupungin strategiassa sanotaan: ”sukupuolten tasa-arvo on läpäisevä periaate kaikessa kaupungin toiminnassa”, tämän ja tasa-arvon valtavirtaistamisen eteen tasa-arvosuunnittelija ja tasa-arvotoimikunta tekevät koko ajan töitä kaupungin strategian mukaan. Toimikunnassa ovat tällä kaudella mukana Feministinen puolue, Kokoomus, RKP, SDP, Vasemmistoliitto ja Vihreät. Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, joka työllistää noin 38000 ihmistä, joten asioiden eteneminen ja yhteistyön tekeminen voi välillä näyttäytyä etäisenä ja hitaana. Vastaanotto oli kuitenkin hyvin lämmin ja avoin. Tapaamisessa keskustelimme myös uusista yhteistyömahdollisuuksista kaupungin ja sen eri toimialojen kanssa.

Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoasiain neuvottelukunta eli TANE toimii itsenäisesti ministeriön alla. TANEssa on tällä kaudella edustettuna kaikki muut eduskuntapuolueet paitsi Kristillisdemokraatit. Puoluepaikoilla voi olla muitakin kuin kansanedustajia, esimerkiksi muita puolueaktiiveja. Myös järjestöillä on oma paikkansa neuvottelukunnassa, mukana on esimerkiksi nais- ja miesjärjestöjä, SETA sekä muita asiantuntijatahoja. TANEssa toimii myös jaostoja ja työryhmiä, jotka ovat oman aihepiirinsä asiantuntijoita. Jaostoista ja työryhmistä vastaa suunnittelija Anni Hyvärinen. Tapasimme Hyvärisen lounaan merkeissä ja hän esitteli meille TANEn moniulotteista toimintaa. Tällä kaudella TANEssa toimii Sukupuoli, talous ja valta -jaosto ja miesjaosto, joissa on mukana päättäjiä, järjestöjä ja tutkijoita. Jaostoissa käsitellään muun muassa työelämän tasa-arvokysymyksiä ja sukupuolistunutta väkivaltaa. Työryhmät toimivat spesifimpien teemojen ympärillä, kuten esimerkiksi lapsen tapaamisoikeudet. Sukupuoli, talous ja valta -jaostossa toimii pysyvänä asiantuntijatahona edustaja Naisjärjestöjen keskusliitosta, jossa myös Tunne rintasi ry:llä on hallituspaikka. TANElla on neuvoa-antava asema valtionhallinnossa, se edistää sukupuolten tasa-arvoa yhteiskuntatasolla puolueiden, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. TANE toteuttaa paljon myös käytännönläheistä toimintaa, kuten järjestää tapahtumia, keskustelutilaisuuksia, Miesjaoston 30-vuotisjuhlat, Tasapeli-seminaari e-urheilun saralla sekä on julkaissut uuden Miehiä ja naisihmisiä – Suomen kielen seksismi ja sen purkaminen -kirjan ja järjestänyt sen julkistamistilaisuuden. Hyvärinen kuvailee neuvottelukuntaa kuin se olisi eduskunta pienoiskoossa, neuvottelukunta keskustelee ja kun jotain aletaan todella edistää, on jo vahva tuki hallitus- ja oppositiopuolueissa, sillä TANEn hallitusohjelman takana ovat kaikki neuvottelukunnan toimijat. Suunnittelija Anni Hyvärinen kuvailee työtään niin mielekkääksi, ettei se edes tunnu työltä ja hänen intohimonsa tasa-arvon edistämiseen onkin käsin kosketeltavaa. Hyvärinen kertoo, että vaikka välillä joidenkin asioiden hidas eteneminen saattaa hieman turhauttaa, hänellä on vahva usko valtiolliseen tasa-arvopolitiikkaan.

On upeaa nähdä, miten suurella intohimolla tasa-arvotyötä tehdään näiden toimijoiden toimesta ja miten paljon on saatu aikaan yhteensä yli 100 vuoden aikana näiden tasa-arvotoimijoiden työn tuloksena. Vaikka paljon on tehty, on silti edessä vielä pitkä matka tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Monet asiat, kuten palkkatasa-arvo ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat pyörineet keskusteluissa jo vuosikymmeniä ja pyörivät edelleen. Tällä hetkellä pinnalla politiikassa ja muussa tasa-arvokeskustelussa ovat esimerkiksi terveyden tasa-arvo, translaki ja perhevapaiden muuttaminen 6+6+6-malliin. Tasa-arvotyötä tehdään jatkuvasti monella saralla, urheilusta sosiaali- ja terveysalaan. Myös Tunne rintasi ry on sitoutunut edistämään tasa-arvoa omalla alallaan ja on muun muassa mukana oikeusministeriön Syrjinnästä vapaa alue -kampanjassa.

Mira Patinen
Kirjoittaja oli sairaanhoitajaopintoihinsa liittyvässä harjoittelussa Tunne rintasi ry:ssä helmi-maaliskuussa 2019.
 


 

Tutkitko rintasi?