Ajankohtaista

03.04.2019

Terveystiedon ylioppilaskokeessa terveyden edistämisen teemoja

Torstaina kirjoitettiin terveystiedon ylioppilaskoe, joka oli kokeena monipuolinen ja ajankohtainen. Kokeen tehneet kokelaat kuvasivat koetta Ylen Abitreenit -sivulla melko (49%) tai aivan liian (23%) vaikeaksi.

Koe pohditutti kansanterveydellisesti aina ajankohtaisia teemoja (tuki- ja liikuntaelinsairauksia, elinajanodotetta) sekä seksuaaliterveyttä ja ruokavalintojen eettisyyttä, jotka ovat saaneet huomiota viime aikoina myös mediassa. Terveystiedon oppiaine on kehittynyt myös tutkimusosaamisessa ja tänä keväänä yhtenä kysymyksenä olikin tutkimusasetelman piirteet. Ajankohtaisuus näkyi kokeessa myös soten hengessä – kokelaat pohtivat kokeessa terveyspalvelujen keskittämistä ja sen hyöty- ja ongelmakohtia.

Kokeessa oli yllättävän paljon samoja teemoja kuin tammikuussa julkaistussa oppimateriaalissamme rintojen omatarkkailusta ja rintasyövästä. Kokelaat pystyivät vastaamaan kokeessa kysymyksiin terveyssovelluksista sekä terveyden edistämisestä. Tällaiselle osaamiselle on käyttöä ja teemoja on pidetty tällä koekerralla erityisen tärkeinä, sillä kumpikin aiheista olivat suurimpien pisteiden tehtäviä.

Terveyssovellus-tehtävässä arvioitiin digitaalisen aineiston pohjalta terveyssovelluksen markkinointia tekstin ja videoaineiston pohjalta. Hyvän vastauksen piirteissä korostetaan terveysmarkkinoinnin lukutaitoa sekä luotettavuuden arvioimista. Samaa teemaa harjoitellaan tehtävässämme OMAKUU-sovelluksesta, jonka pohjalta voidaan keskustella ryhmässä myös siitä, mihin mittaamista tarvitaan ja mikä vaikuttaa oman terveyssovelluksen valintaan.

Terveyden edistämisen tehtävässä pohdittiin Vieremän kunnan kuntastrategiaa terveyden edistämisen näkökulmasta. Mielenkiintoinen tehtävä oli myös ajankohtainen ja kannusti ajattelemaan suuria kokonaisuuksia. Terveyden edistäminen on vahvasti kaikkia elämän osa-alueita koskettava lähtökohta, johon perusta luodaan tutuissa yhteisöissä ja arkielämässä. Oppimateriaalissamme teemaa käsittelevät tehtävä 4 (Monenlaisia ohjeita) ja tehtävä 8 (Rinnat julkisessa tilassa).

Lukion suorittaa vuosittain noin 30 000 henkilöä, ja terveystiedon valitsi tämän lukuvuoden aikana kirjoitettavaksi aineeksi reilu 10 000 henkilöä (syksy 2018: 5400 hlö, kevät 2019: 4700 hlö). Tämä oli ensimmäinen tutkintokerta, kun jokainen sen koe oli digitaalinen.

Vaikka terveystiedon ylioppilaskokeeseen osallistuvien määrä on melko korkea, terveys kuuluu kaikille. Olemme julkaisseet oppimateriaalin tukemaan opetusta rintojen terveydestä, sillä terveys on tekoja, ja esimerkiksi omatarkkailun opetus tulisi sisällyttää vahvemmin terveystiedon oppiaineeseen. Rintasyövän varhaistoteamisella on merkitystä rintasyövän kuolleisuuteen, ja sillä voidaan pienentää hoitokustannuksia ja tietysti parantaa elämänlaatua. Rintasyöpään sairastuu joka kahdeksas nainen joka vuosi, joten voimme puhua kansanterveydellisesti merkittävästä sairaudesta. Myöskään omatarkkailun merkitys ei ole vähentynyt, vaikka hoidot ja tutkimus kehittyvät koko ajan. Omatarkkailu on kansalaistaito.

Tästä oppimateriaaliin

Tutustu kokeeseen ja hyvien vastausten piirteisiin:
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/14/2019-kevat-terveystieto?fbclid=IwAR13tfLWE04_ez6yaPRGYL8FX6hkcCR0_fMyE7awCLdLT70MKg0s8ROQQ48

Lähde, ylioppilastutkintoon osallistuvien määrä:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ext/stat/FB2019KT2001.pdf


 

Tutkitko rintasi?