Ajankohtaista

05.04.2019

KOULUVIERAILU TUKEE HYVIEN TERVEYSTOTTUMUSTEN OPPIMISTA

Tunne rintasi goes koulut! Toisen asteen kouluvierailu syventää rintasyövän tiedollista osaamista sekä opettaa opiskelijoille rintojen omatarkkailun tavan. Rintojen omatarkkailu sopii esimerkiksi osaksi terveystiedon opetusta, vaikka kansantauteja käsitellessä. Rintasyövän oireiden ja omatarkkailun tuntemus antaa tiedollisia ja taidollisia valmiuksia terveydestään huolehtimiseen, tukee oman kehon ja elintoimintojen tuntemusta ja ohjaa ymmärtämään terveystottumusten merkitystä. Terveystaitojen oppiminen on olennainen osa terveyden edistämistä ja itsestä huolehtimista. Opiskelijayhteisössä se on hauskinta! 

Ensimmäiset kouluvierailut on pidetty maalis-huhtikuun taitteessa, ja niiden palaute on merkittävän hyvää – kaikki neljä vastuuopettajaa kertovat, että vierailu vastasi tavoitteeseensa oikein hyvin ja että opiskelijoille jaettu tieto oli sopivaa. Pedagogisia ratkaisuja on kiitelty toimivina, sopivina ja hauskoina, ja ne ovat herättäneet opiskelijoissa mainiota keskustelua.

Kaikki osallistavat menetelmät sopivat hyvin tähän aiheeseen. Upeaa että saimme teidät vieraaksemme. 

Selkeä esitys, hyvä vuorovaikutus ryhmän kanssa. 

Kouluvierailu antaa hyvän kuvan yhdestä Suomen yleisimmistä syövistä ja lempeällä tavalla opettaa, miten ja miksi omatarkkailulla on merkitystä. Kouluvierailun aikana on mahdollisuus kysyä ihan mitä tahansa – tähän mennessä on pohdittu maatuuko rintaimplantti ja millaiset kustannukset seulontamammografiaohjelmalla on. (Ei maadu, ja kustannukset ovat noin 10milj. euroa).  

Tunne rintasi ry:n merkitys rintasyövän varhaistoteamiselle on erittäin merkittävä; tieto on konkreettista ja helposti ymmärrettävää. 

Kouluvierailua täydentää toisen asteen oppimateriaalikokonaisuus, jonka pohjalta saman sisällön voi pitää opettajavetoisesti. Oppimateriaali sisältää luotettavaa ja tarkastettua tietoa sekä erilaisia tehtäviä, joita voi tehdä joko yksittäisenä harjoitteena tai koostaa harjoitteista kokonaisen oppitunnin. Tehtäviä ja harjoitteita voi käyttää myös erilaisissa tapahtumissa, teemapäivissä, nuorisotaloilla ja hyvinvointimessuilla. Oppimateriaali on ladattavana Tunne rintasi ry:n nettisivuilla.

Vierailu (45min) on maksuton ja se on tarkoitettu sekä lukion että ammattioppilaitosten opiskelijoille. Asiantuntijamme ovat hyvin osaavia tiedollisesti ja kohtaavat ryhmän kuin ryhmän lämmöllä ja ilolla.

Laura Hakala

Kirjoittaja on Tunne rintasi ry:n järjestösihteeri, jolta voit saada lisätietoa kouluvierailuista ja oppimateriaalista. Kouluvierailu on mahdollista tilata toiselle asteelle rajoitetusti vielä tälle keväälle. Syksylle mahtuu useampi vierailu – ota yhteyttä info(at)tunnerintasi.fi tai 050 578 317.


 

Tutkitko rintasi?