Tunne rintasi ry:n kevätkokouksen 23.4.2019 julkilausuma 

Yhteisöt tukevat rintaterveyttä

Yhteisöillä on meille suuri merkitys. Parhaimmillaan yhteisöt voivat toimia myös terveyden kannalta tärkeänä, positiivisena voimavarana. Terveys on mahdollisuus ja resurssi, jota pitää vaalia. Monet arjen pienistä ja suurista päätöksistä tehdään meitä ympäröivissä yhteisöissä. Samaan tapaan kuin työmatkapyöräilyä ja muita arkielämän hyviä valintoja tuetaan kollektiivisesti, kannattaa työ- ja kouluyhteisön tukea myös rintaterveydestä huolehtimista. Tunne rintasi ry:n kouluvierailut ja tietoiskut työpaikalle tarjoavat tärkeää tietoa yhdestä Suomen yleisimmistä syövistä sekä välineitä omasta terveydestä huolehtimiseen.

Omatarkkailulla tarkoitetaan tietoa rintasyövän oireista, tietoa oman kehon voinnista sekä taitoa ja motivaatiota tehdä omatarkkailua säännöllisesti. Terveystaitojen, kuten omatarkkailun, oppiminen on olennainen osa terveyden edistämistä ja itsestä huolehtimista. Säännöllinen rintojen omatarkkailu vahvistaa hallinnan tunnetta omasta terveydestä. Se antaa valmiuksia terveydestä huolehtimiseen, tukee oman kehon tuntemusta ja ohjaa ymmärtämään terveystottumusten merkitystä. Rintasyövän aikaisempi toteaminen helpottaa tutkitusti hoitoa, alentaa hoitokustannuksia ja pienentää kuolleisuutta. Varhaisella toteamisella on suuri merkitys elämänlaatuun.  

Säännöllinen omatarkkailu on hyvä opetella jo nuorena, jotta siitä tulee elämänmittainen tapa. Vaikka rintasyövän todennäköisyys kasvaa iän myötä, rintaterveyden edistäminen on tärkeää kouluissa ja työyhteisöissä esimerkiksi siksi, että rintasyöpä on työikäisten naisten yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus: vuonna 2017 rintasyöpään kuolleita 15-64 vuotiaita naisia oli Suomessa 269 kpl). Tunne rintasi ry on jo vuodesta 1992 edistänyt valtakunnallisesti rintasyövän aikaisempaa toteamista kannustamalla ja opastamalla rintojen omatarkkailuun. Meillä on kokemusta haastavan aiheen käsittelystä positiivisella tavalla, erilaisten ryhmien kanssa, empaattisesti ihmisten erilaiset tarpeet huomioiden. Pidetään huolta toisistamme – tilaa vierailu omaan yhteisöösi osoitteesta www.tunnerintasi.fi

 #yhteisöttukena #tunnerintasi #omatarkkailu #rintasyöpä

Ole yhteydessä mikäli haluat tietää lisää!