Tehtävä 3

Omatarkkailun ohjeet

Tässä tehtävässä opitaan, miten omatarkkailu tehdään.

Aloittakaa äänestyksellä: Kuinka moni on joskus aiemmin saanut ohjausta omatarkkailuun esimerkiksi terveydenhoitajalta tai koulussa? 

Katsokaa sitten yhdessä video "Rintojen omatarkkailu - näin se tehdään!".

Keskustelkaa sen jälkeen yhdessä tai pienissä ryhmissä:

Lopuksi äänestäkää uudestaan: Koitteko, että opitte, miten omatarkkailu tehdään?