tehtävä 7

MITEN RINNOISTA PUHUTAAN?

Tässä tehtävässä tarkastellaan sitä, miten rinnoista puhutaan ja miksi.

Tehkää tehtävä pareittain tai pienissä ryhmissä. Listatkaa ensi paperille niin monta nimeä rinnoille, kuin keksitte. Verratkaa sen jälkeen oma listaanne Tunne rintasi ry:n ajankohtaista palstalla löytyvässä jutussa 'Rakkaalle ruumiinosalle annettiin 40 erilaista nimeä!' olevaan listaan. Kuinka monta samaa nimeä omalla listallanne oli? Entä kuinka monta sellaista, joita jutussa ei oltu mainittu? 

Pohtikaa sen jälkeen yhdessä: 


TEHTÄVÄN SOVELTAMINEN: POHDINTA