asiantuntijaryhmä

Tapaa neuvoa-antava asiantuntijaryhmämme! Asiantuntijamme tukevat Tunne rintasi tiimiä rintojen tutkimisen tiedon ja taidon levittämisessä. Heidän asiantuntemuksensa auttaa meitä arvioimaan ja kehittämään toimintaamme. Asiantuntijaryhmässä toimiminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Annakaija Lappalainen, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri

"Rintatietoisuuden lisääminen, rintojen omatarkkailuun toistuvasti kannustaminen ja siinä opastaminen ovat gynekologin työssä isossa roolissa. On tärkeää, että naisia hoitavat lääkärit pyrkisivät voimaannuttamaan ja rohkaisemaan naisia yhä uudestaan tutkimaan rintojaan itse. Tutkiminen vaatii kaikilta opettelua, hiukan vaivannäköä ja muutamia minuutteja aikaa kuukausittain. Tämä korvaantuu monin kerroin jos omatarkkailussa toteaa merkkejä syövästä, parhaimmillaan diagnoosiin päästään tällöin jopa vuosia aikaisemmin kuin ilman tarkkailua. Mikäli rintasyöpä todetaan, pyrin omassa työssäni ja organisaatiossani siihen, että sairastunut kohdataan henkilökohtaisesti, kannatellen, kannustaen ja nopeasti parhaaseen mahdolliseen hoitoon ohjaten. Olen saanut Aavassa olla mukana varmistamassa myös korkealaatuista rintasyövän diagnostiikkaa sekä yhteistyötä niin yksityiseen Docrates Syöpäsairaalaan kuin julkiseen rintasyövän hoitoketjuun. Tämä työ on ollut todella palkitsevaa. Rintasyövän hoito on Suomessa ensiluokkaista maailmassa. Mitä aikaisemmin rintasyöpä todetaan, sen varmemmin hoidot ovat myös parantavia. Siksi rintojen tutkiminen on niin tärkeää, ja omatarkkailu tulisi ehdottomasti saada jokaisen naisen tavaksi ja taidoksi. Tunne rintasi ry on erittäin tärkeällä asialla ja asiantuntijajäsenenä uskon osaltani voivani auttaa yhä useampia."

Annakaija Lappalainen on  työskennellyt naisten terveyden parissa yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Hän on valmistunut naistentautien ja synnytysten  erikoislääkäriksi v 2005. Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut päätoimisesti yksityissektorilla. Gynekologisen yksityisvastaanoton lisäksi hän vastaa Lääkärikeskus Aavan gynekologisista toiminnoista ja  hoitoketjuista erikoisalansa vastuulääkärinä.

Havu Härmä, transaktivisti ja sukupuolen moninaisuuden asiantuntija

"Rintojen omatarkkailuun ja rintasyövän ehkäisyyn liittyvä työ koetaan usein vahvasti naisten asiaksi. Nämä aiheet voivat kuitenkin koskettaa meitä sukupuolesta riippumatta: kaikki, joilla on rinnat, eivät ole naisia ja kaikilla naisilla ei toisaalta ole rintoja. Myöskään rintasyöpä ei katso sukupuolta, vaan siihen voivat sairastua niin naiset, miehet kuin muunsukupuoliset. Toiveenani on tehdä rintojen hyvinvoinnin edistämisestä kaikkien asia ja tarjota näkökulmia siihen, kuinka voisimme huomioida siinä moninaisuutta yhä paremmin. Olen iloinen nähdessäni, kuinka Tunne rintasi ry:n toiminnassa on ryhdytty rohkeasti ottamaan huomioon erilaisia ihmisiä. Omatarkkailun ilosanomaa on tärkeää levittää ihan kaikille!"

Havu Härmä on sukupuoleton aktivisti, joka vaikuttaa laajasti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta järjestökentällä, kouluttamalla, kehittämällä ja sosiaalisessa mediassa. Hänen osaamisalaansa ovat erilaiset moninaisuuskysymykset ja vähemmistöryhmien huomiointi, erityisesti sukupuolen moninaisuutta koskien. Lisäksi hän tekee töitä seksuaaliterveyden ja -kasvatuksen edistämiseksi.

Havun kuva: Anna Enbuske

Riitta Mettomäki, Behavior Designer

“Olen ylpeä saadessani olla mukana Tunne rintasi ry:n toiminnassa, sillä rintojen omatarkkailu on valtavan merkityksellinen teko. Samalla saan moniulotteisen ammatillisen haasteen: miten omatarkkailun hyödyllisyyden tieto yhdistetään yksilön tunne- ja kokemusmaailmaan ja arjen rutiiniksi? Tämän haasteen otan ilolla vastaan!”

Riitta Mettomäki on ihmisen toiminnan positiiviseen muutokseen ja uusien tapojen luomiseen erikoistunut suunnittelija. Hänen erityinen intohimon kohteensa on auttaa ihmisiä saamaan kiinni hyvinvointia edistävästä elämäntavasta helposti ja pysyvästi. Hän työskentelee omassa yrityksessään auttaen niin yrityksiä kuin yksilöitäkin fiksun muutoksen aikaansaamisessa.