historia

yli 25 vuotta omatarkkailun asialla

Naisjärjestöjen keskusliitto, Marttaliitto, Finlands Marthaförbundet ja muutamat muut naisjärjestöt perustivat yhdistyksen vuonna 1992 edistämään rintasyövän varhaistoteamista. Yhdistys on alunperin perustettu tukemaan radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrinin Mama-ohjelman toteuttamista, josta Gästrin väitteli vuonna 1994. Yhdistys tunnettiinkin vuoteen 2016 asti nimellä ProMama ry. Nimi muuttui Tunne rintasi ry:ksi jäsenistön syyskokouksen päätöksellä 15.9.2016.

YLI 100 VUOTTA OMATARKKAILUA

Omatarkkailussa käytettävä tekniikka on yli sata vuotta vanha. Sen kehitti itävaltalainen lääkäri jo 1800-luvun lopulla. Tekniikan toi Suomeen onkologian ja radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrin. Hän teki väitöskirjatutkimuksenaan seurantatutkimuksen rintojen omatarkkailusta nk. mamaohjelmasta. Väitöskirja hyväksyttiin Tampereen yliopistossa vuonna 1994 (Gisela Gästrin: The Mama Programme for breast cancer control). Yhdistyksemme toiminta perustuu juuri mamaohjelmaan ja siitä tehtyyn tutkimukseen. 

Kuvassa onkologian ja radiologian erikoislääkäri Gisela Gästrin.

 

Tutkitko rintasi?