jäsenyydet ja edustukset

Jäsenyydet

Tunne rintasi ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen. 

Edustukset

Tunne rintasi ry:n hallituksen puheenjohtaja Anne Ylönen on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuuston varsinainen jäsen.

Tunne rintasi ry:n Laura Hakala on jäsenenä Uusimaa2019 –asiantuntijapoolissa.