jäsenyydet ja edustukset

Jäsenyydet

Tunne rintasi ry on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n sekä Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsen. 

Edustukset

Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio edustaa yhdistystä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivassa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnassa, jonka tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista.

Tunne rintasi ry:n hallituksen puheenjohtaja Anne Ylönen on SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:n valtuuston varsinainen jäsen ja toiminnanjohtaja Sonja Raunio on valtuuston varajäsen.

Tunne rintasi ry:n toiminnanjohtaja Sonja Raunio on Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen.

Tunne rintasi ry:n järjestösihteeri Laura Hakala on jäsenenä Uusimaa2019 –asiantuntijapoolissa.