toiminta-ajatus ja arvot

Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun rintasyövän varhaistoteamiseksi.

Toiminta-ajatus

Tunne rintasi ry, rf on valtakunnallinen, voittoa tavoittelematon kansalais- ja kansanterveysjärjestö. Yhdistys edistää rintasyövän varhaistoteamista lisäämällä tietoa rintojen omatarkkailusta ja sen merkityksestä. Kannustamme ja opastamme rintojen omatarkkailuun, puramme omatarkkailun esteitä ja edistämme tervettä kehonkuvaa. Toimimme rintojen omatarkkailun parhaana asiantuntijana ja vaikuttajana. Toiminnallamme vakiinnutetaan rintojen omatarkkailun asemaa terveydenedistämisessä.

Arvot

Saavutettavuus

Haluamme, että tieto rintojen omatarkkailusta on kaikkien saatavilla. Toimintamme on valtakunnallista ja monikanavaista. Palveluittemme suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä huomioidaan saavutettavuus sekä erityisryhmien tarpeet.

Luotettavuus

Toimintamme perustuu tutkittuun tietoon ja pitkäaikaiseen kokemukseen. Olemme luotettava yhteistyökumppani.

Avoimuus

Toimintamme on avointa ja siihen on helppo tulla mukaan. Pyrimme aktiivisesti yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Syrjimättömyys

Olemme sitoutuneet syrjimättömyyden periaatteeseen. Vaikka rintasyöpä on yleisempää naisilla, se voi tulla kenelle tahansa. Sukupuolen lisäksi huomioimme myös muut tekijät, jotka saattavat asettaa ihmiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Positiivisuus

Lähestymme vakavaa asiaa positiivisen kautta. Vaikka rintasyöpä on vakava asia, rintojen omatarkkailu on jotain mitä jokainen voi tehdä parantumisensa eteen jo ennaltaehkäisevästi.