yhteistyökumppaniksi

Teemme mielellämme yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Haluaisiko sinun edustamasi taho tehdä kanssamme yhteistyötä?
Ole yhteydessä! Löydät yhteystietomme täältä.

Yhteistyön muoto voi olla esimerkiksi kampanja, tapahtuma tai opiskelijatyö. Koemme yhteistyön arvokkaaksi, antoisaksi ja mielekkääksi toimintamuodoksi, jolla saavutetaan usein paljon enemmän kuin erillisinä toimijoina. Olemme avoimia monenlaiseen yhteistyöhön. 

Kampanjayhteistyö

Esimerkkinä yhteistyöstä kampanjoihin liittyen toteutimme Lupa puhua -kampanjan yhteistyössä Endometrioosiyhdistys ry:n, Lipstick Mafian ja Lunetten kanssa (2017). Kampanja onnistui mainiosti ja rikkoi! Kurkkaa tunnelmia täällä: https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/201708272200350165 ja täällä: https://www.youtube.com/watch?v=qy8zyj5s9oA&list=PLOjO20PLN3lywbT-fiAM1iIezgA7g8ccl.

Vuonna 2018-2019 toteutimme viestintäkampanjan yhteistyössä Rintasyöpäyhdistys - Europa Donna Finland ry:n, Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n sekä Suomen Syöpäpotilaat ry:n kanssa. Viestintäkampanja onnistui hienosti ja suuresti, ja siihen viitattiin MeNaisissa ja Iltasanomissa

Hanke- ja tapahtumayhteistyö

Meillä oli yhteinen tasa-arvoteko itsenäisyyden juhlavuonna 100 Tasa-arvotekoa -kampanjassa Monika-Naiset Liito ry:n kanssa. Tasa-arvotekona mahdollistimme rintojen omatarkkailun ohjeiden parempaa saavutettavuutta kääntämällä ohjeita monille kielille. 

Järjestämme vuosittain Rintojesi terveydeksi -päivän (Breast Health Day) yhteistyössä Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland ry:n kanssa. 

Opiskelijayhteistyö 

Olemme  olleet apuna erilaisissa tapahtumissa sekä asiantuntijoina että apukäsinä. Olemme olleet mukana opiskelijatapahtumissa, kuten fuksiaisissa (2018 Helsingin yliopisto, yhteistyössä Hyvät Martat ry:n kanssa) sekä keskustelutilaisuuksissa, kuten Uudenmaan kätilöopiskelijoiden kätilökahveilla. Meille on tehty muutama moniammatillinen opiskelijaprojekti Laurea ammattikorkeakoulun yhdistystori-konseptissa. 

OPINNÄYTTEET

Rintasyöpää, rintasyövän varhaista toteamista sekä omatarkkailua voi tarkastella monelta tieteenalalta ja koulutusasteelta. Olemme ohjanneet opinnäytetöitä ja kehittämistehtäviä viime vuosina sosiaali- ja terveysalalle, mutta tarve monipuolisempaan tarkasteluun on ajankohtainen. Erityisesti pro gradu -tason työlle on suuri tarve. 

Toivomme, että opinnäytetöistä sovitaan aina yhdistyksen kanssa ennakkoon. Opiskelijalle nimetään yhteyshenkilö, joka tukee opinnäytetyön tekemistä koko prosessin ajan ja tarvittaessa tarjoaa verkostoja ja materiaalia työn tekemiseen. 

Yleisiä ohjeita opinnäytetyöhön liittyen:

  1. Orientoidu ja pohdi itseksesi, mistä aiheesta haluat tehdä opinnäytetyön. Voimme antaa myös valmiin aihe-ehdotuksen.
  2. Toimintamme perustuu väitöskirjaan, jota voi olla haastava saada käsiin. Voit aloittaa kirjan etsimisellä (https://finna.fi/Search/Results?lookfor=Gisela+G%C3%A4strin%3A+The+Mama+Programme+for+breast+cancer+control&type=AllFields). 
  3. Toivomme, että voimme tavata tai keskustella puhelimitse viimeistään opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa. Suunnitellaan yhdessä eteneminen, tuki, sopimukset, yhteydenpito sekä julkaisutapa ja -ajankohta. 
  4. Toivomme aktiivista yhteydenpitoa ja yhdistyksen pitämistä ajan tasalla työn etenemisestä. 
  5. Emme valitettavasti voi tarjota palkallisia opinnäytetöitä.
 

Tutkitko rintasi?